Studieprogramma

Het studieprogramma van de Tweejarige Master Educatie in de Bètawetenschappen omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica én de Radboud Docenten Academie.

Het programma van 120 EC bestaat uit de volgende componenten:

 • Vakinhoudelijke lijn (30 EC)
 • Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)
 • Methodologie en onderzoek (26 EC)
 • Praktijklijn (30 EC)
 • Academische en professionele ontwikkeling (12 EC)

Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

Je volgt 3 cursussen waarin vakinhoud op masterniveau gecombineerd wordt met vakdidactische thema’s. Twee daarvan hebben voor elk schoolvak hetzelfde thema:

 • Geschiedenis en grondslagen van het vakgebied (6 EC): over de ontwikkelingen die jouw (school)vak hebben gevormd, en de fundamentele concepten, denkwijzen en werkwijzen van het vak. De kennis en vaardigheden die je in deze cursus opdoet zijn nodig om de opbouw van het vakgebied te overzien, maar helpen ook om te begrijpen hoe leerlingen tot begrip kunnen komen en te verklaren hoe misverstanden ontstaan. 
 • Breng onderzoek naar de klas (6 EC): over het ‘didactiseren’ van geavanceerde onderwerpen en nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen waarvoor nog geen pasklaar lesmateriaal of onderwijsaanpak voorhanden is.

Je volgt daarnaast 2 vakinhoudelijke verdiepingscursussen (12 EC) die goed passen bij het programma van jouw schoolvak. Hierbij kun je kiezen uit een aantal cursussen uit het onderwijsaanbod van de faculteit. De derde cursus (6 EC) is afhankelijk van het schoolvak waarvoor je de lerarenopleiding volgt.

Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)

Hierin zitten cursussen op het terrein van de vakdidactiek van het schoolvak, algemene didactiek en pedagogiek. Ook heb je keuzeruimte om je verder te verdiepen of verbreden in verschillende thema's. 

 • Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak (5 EC)
 • Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs (4 EC)
 • Vakdidactiek B: Leer- en denkprocessen in het schoolvak (5 EC)
 • Specialisaties (keuzeruimte) (8 EC)
  Ieder thema is 2 EC, dus er dienen 4 thema's gekozen te worden in de keuzeruimte. Voorbeelden van thema's: 
  • Formatief evalueren
  • Autonomie ondersteuning bij leerlingen
  • Klassenmanagement 2
  • Creativiteit in het onderwijs
  • Internationalisering
  • Mentoraat en ouderbetrokkenheid
  • Hoogbegaafdheid

 

Methodologie en onderzoek (26 EC)

Je volgt een cursus op het terrein van methoden van vakdidactisch onderzoek (6 EC) en een masterscriptie waarin je zelf een vakdidactisch onderzoek uitvoert in de praktijk van je school (20 EC).

Praktijklijn (30 EC)

In de schoolstage, die gedurende de hele opleiding doorloopt, ontplooi  je je docentkwaliteiten en vertaal je de inzichten uit andere lijnen naar de praktijk. De stage bestaat uit twee perioden waarin je onder begeleiding werkt, gevolgd door twee perioden waarin je zelfstandig lesgeeft:

 • Begeleide Stage 1 (7 EC)
 • Begeleide Stage 2 (8 EC)
 • Zelfstandige Stage 1 (7 EC)
 • Zelfstandige Stage 2 (8 EC)

Lees meer over stage

Academische en Professionele Ontwikkeling (12 EC)

In deze lijn staat je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist centraal. Via voorbeelden van activiteiten van professionele leraren komen de verbanden tussen de verschillende lijnen in de opleiding tot leven.