Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de Tweejarige Master Educatie in de Bètawetenschappen omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica én de Radboud Docenten Academie.

Het programma van 120 EC bestaat uit de volgende componenten:

 • Vakinhoudelijke lijn (30 EC)
 • Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)
 • Methodologie en onderzoek (26 EC)
 • Praktijklijn (30 EC)
 • Academische en professionele ontwikkeling (12 EC)

Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

De vakinhoudelijke lijn bestaat uit verplichte cursussen en keuzevakken. In de verplichte cursussen wordt vakinhoud gecombineerd met vakdidactische thema’s:

 • Geschiedenis en grondslagen van het vakgebied (6 EC): over de ontwikkelingen die jouw (school)vak hebben gevormd, en de fundamentele concepten, denkwijzen en werkwijzen van het vak. De kennis en vaardigheden die je in deze cursus opdoet zijn nodig om de opbouw van het vakgebied te overzien, maar helpen ook om te begrijpen hoe leerlingen tot begrip kunnen komen en te verklaren hoe misverstanden ontstaan. 
 • Vakspecifiek denken (6 EC): je leert je vakgebied ‘didactiseren’ en gaat zelf lesstof maken. Welke benaderingswijzen zijn er, hoe pakken die uit in praktijk en hoe kun je lessen verbeteren?
 • Bètawetenschappen en samenleving (6 EC) - bij de specialisatie Informatica: Digitale geletterdheid en computational thinking (6EC).

Je kiest daarnaast twee vakinhoudelijke keuzevakken (12 EC) uit het opleidingsprogramma van je bèta master.

Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)

Hierin zitten cursussen op het terrein van de vakdidactiek van het schoolvak, algemene didactiek en pedagogiek. Ook heb je keuzeruimte om je verder te verdiepen of verbreden in verschillende thema's. 

 • Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak (5 EC)
 • Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs (4 EC)
 • Vakdidactiek B: Leer- en denkprocessen in het schoolvak (5 EC)
 • Specialisaties (keuzeruimte) (8 EC)
  Ieder thema is 2 EC, dus er dienen 4 thema's gekozen te worden in de keuzeruimte. Voorbeelden van thema's: 
  • Formatief evalueren
  • Autonomie ondersteuning bij leerlingen
  • Klassenmanagement 2
  • Creativiteit in het onderwijs
  • Internationalisering
  • Mentoraat en ouderbetrokkenheid
  • Hoogbegaafdheid

 

Methodologie en onderzoek (26 EC)

Je volgt een cursus op het terrein van methoden van vakdidactisch onderzoek (6 EC) en een masterscriptie waarin je zelf een vakdidactisch onderzoek uitvoert in de praktijk van je school (20 EC).

Praktijklijn (30 EC)

In de schoolstage, die gedurende de hele opleiding doorloopt, ontplooi  je je docentkwaliteiten en vertaal je de inzichten uit andere lijnen naar de praktijk. De stage bestaat uit twee perioden waarin je onder begeleiding werkt, gevolgd door twee perioden waarin je zelfstandig lesgeeft:

 • Begeleide Stage 1 (7 EC)
 • Begeleide Stage 2 (8 EC)
 • Zelfstandige Stage 1 (7 EC)
 • Zelfstandige Stage 2 (8 EC)

Lees meer over stage

Academische en Professionele Ontwikkeling (12 EC)

In deze lijn staat je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist centraal. Via voorbeelden van activiteiten van professionele leraren komen de verbanden tussen de verschillende lijnen in de opleiding tot leven.