Waarom de Eenjarige Educatieve Master Algemene Economie in Nijmegen?

Heb jij je masterdiploma (bijna) binnen? En wil je graag docent algemene economie worden op een middelbare school? Haal dan in één jaar je eerstegraads lesbevoegdheid en volg de Educatieve Master (of lerarenopleiding) Economie. Tijdens deze (post)master word je opgeleid tot docent algemene economie voor het voortgezet onderwijs. Je combineert theorie uit de colleges met stage op een middelbare school. 

Als je je eerstegraads lesbevoegdheid hebt behaald, mag je lesgeven in:

  • alle klassen van het vmbo, de havo en het vwo;
  • het voortgezet speciaal onderwijs;
  • het praktijkonderwijs;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), waar ook volwasseneneducatie onder valt;
  • het primair onderwijs, mits je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.

Woon je in Limburg?

Als je woonachtig bent in de regio Limburg heb je de mogelijkheid om een deel van je lessen aan de Universiteit van Maastricht te volgen. De Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht bieden een gezamenlijk academisch lesprogramma aan, waarbij je één dag in de week college volgt op de campus in Maastricht en één dag college aan de RU in Nijmegen. De overige dagen loop je stage op een middelbare school in Limburg.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit