Studieprogramma Eenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Studiejaar
1

Praktijkervaring is essentieel om een goede docent te kunnen worden. Daarom bestaat de lerarenopleiding voor de helft uit theorie en voor de helft uit praktijk. Op maandag en vrijdag volg je onderwijs aan de universiteit. Daarnaast loop je stage op dinsdag, woensdag en donderdag. De momenten waarop geen stage of colleges zijn geroosterd, besteed je aan zelfstudie en opdrachten.

Over dit studieprogramma

  • Het eerste semester bestaat uit 30 EC, waarvan 15 EC onderwijs aan de universiteit en 15 EC begeleide stage. In deze fase krijg je de theoretische basis en de praktische middelen aangereikt om onder begeleiding van je schoolpracticumdocent je eerste lessen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren; aan het einde van deze fase ben je geschikt voor de zelfstandige stage, waarbij je onbegeleid voor de klas staat.
  • Het tweede semester bestaat ook uit 30 Ec, waarvan 15 EC onderwijs aan de universiteit en 15 EC zelfstandige stage; in deze fase verdiep je je theoretische kennis, onder andere doordat je een praktijkonderzoek ontwerpt en uitvoert. Daarnaast ontwerp je een innovatief leerpakket dat je uitvoert op je stageschool.
Totaal EC
60 EC

Deze cursussen zijn verplicht.

Ondanks dat er geen EC's behaald worden met de cursussen zijn deze wel verplicht. De EC's worden toegekend door middel van de zelfevaluatie en tentamens.

Stages
P1
P2
P3
P4
  1. P1
  2. P2
  1. P3
  2. P4