Waarom de Eenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen in Nijmegen?

Heb jij je masterdiploma (bijna) binnen? En wil je graag docent maatschappijleer worden op een middelbare school? Haal dan in één jaar je eerstegraads lesbevoegdheid en volg de Educatieve Master (of lerarenopleiding) Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen. Tijdens deze (post)master word je opgeleid tot docent maatschappijleer voor het voortgezet onderwijs. Je combineert theorie uit de colleges met stage op een middelbare school. 

Als je je eerstegraads lesbevoegdheid hebt behaald, mag je lesgeven in:

  • alle klassen van het vmbo, de havo en het vwo;
  • het voortgezet speciaal onderwijs;
  • het praktijkonderwijs;
  • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), waar ook volwasseneneducatie onder valt;
  • het primair onderwijs, mits je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit