De stage van de Eenjarige Educatieve Master

De Eenjarige Educatieve Master duurt in principe een jaar en heeft een totale omvang van 60 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. Tijdens het eerste semester is dit een begeleide stage en tijdens het tweede semester een zelfstandige stage.

Begeleide stage

De eerste weken van de begeleide stage zijn vooral oriënterend. Je observeert lessen bij je werkplekbegeleider en zijn of haar collega’s. Je krijgt zo hopelijk een idee van de school, de leerlingen en het lesgeven. Vanuit deze fase ga je steeds grotere delen van de les verzorgen, met als doel om na uiterlijk zes weken hele lessen te geven. Je werkplekbegeleider zal hierbij wel aanwezig zijn.

Na de oriënterende fase vindt een tussenevaluatie plaats, op basis waarvan een studieadvies wordt gedaan door ons en jij je leerdoelen voor de volgende periode kunt opstellen.

In de tweede helft van de begeleide stage neem je steeds meer lessen over van je werkplekbegeleider (en/of zijn of haar collega’s). Je geeft dan ongeveer zes lessen per week, aan dezelfde klassen. Tijdens deze periode zal je begeleider steeds minder aanwezig zijn terwijl je voor de klas staat.

In de laatste maand van de begeleide stage bereid je je vast voor op de zelfstandige stage. Dit houdt in dat je eventueel nieuwe klassen al leert kennen en dat je minder les geeft in klassen die je in het tweede semester niet meer hebt.

Aan het eind van de begeleide stage vindt het tweede evaluatiemoment plaats. Je werkplekbegeleider en een tweede beoordelaar van je stageschool evalueren jouw ontwikkeling van de afgelopen maanden. Deze evaluatie en je portfolio leiden tot je cijfer voor het tentamen Begeleide Stage.

Zelfstandige stage

Je verzorgt tijdens deze stage zelfstandig zes tot acht lessen per week. Je hebt dan wel ongeveer twee begeleidingsmomenten per week met je werkplekbegeleider om praktische zaken en de lessen te bespreken.

Halverwege de stage plan je zelf een tussenevaluatie met je begeleider. Tijdens deze evaluatie bespreken jullie jouw ontwikkeling en stellen leerdoelen op voor de laatste periode.

Aan het eind van de stage vindt het laatste evaluatiemoment plaats. Jouw begeleider beoordeelt dan samen met een tweede beoordelaar van je stageschool jouw ontwikkeling. Deze evaluatie en je portfolio leiden tot je cijfer voor het tentamen Zelfstandige Stage.