Hidde van Gestel

Portretfoto van Hidde van Gestel
Ik vond het grootste deel van de college-inhoud erg interessant en bruikbaar op stage.
Naam
Hidde van Gestel
Opleiding
Eenjarige Educatieve Master Nederlands
Startdatum studie
Einddatum studie
Huidige functie
Docent Nederlands
Vooropleiding
Bachelor Nederlandse taal en cultuur en master Taalwetenschappen Taal- en Spraakpathologie

Na een bachelor Nederlandse taal en cultuur en een master Taal- en Spraakpathologie startte Hidde met de Eenjarige Educatieve Master Nederlands. Als docent kan hij de kennis die hij tijdens zijn eigen opleiding heeft opgedaan, delen met anderen.

Over de Eenjarige Educatieve Master Nederlands 

'De Eenjarige Educatieve Master heeft een vol programma en je leert veel onderwijskundige theorieën in een korte tijd. Er zijn een paar periodes waarin opeens veel van je verwacht wordt en dan wordt de werkdruk wat hoog.' Hidde vond het grootste deel van de college-inhoud erg interessant en bruikbaar op stage. 'De docenten die mij lesgaven staken moeite in het geven van feedback en kwamen geïnteresseerd over. Ik ervoer dit als erg prettig. Ik kon mij zo dus snel ontwikkelen.'

Zelf lesgeven 

'Het klikte goed met mijn werkplekbegeleider en ik mocht al vrij snel voor de klas. Ik kreeg veel vrijheid om ideeën uit te proberen en ik had het idee dat mijn werkplekbegeleider en ik van elkaar leerden. Het lesgeven vond ik erg leuk en leerzaam. Het mooiste aan docent zijn vind ik de band die je opbouwt met leerlingen. Als je aan hen laat zien dat je betrokken bent, krijg je er veel voor terug. Ook al laten leerlingen het niet altijd zien, ze waarderen het wel als je moeite voor ze doet.'

Tip voor aankomend studenten

'Het onderwijs is een ervaringsberoep. Als je je wilt voorbereiden op de lerarenopleiding zou ik je daarom aanraden om te praten met mensen die in het onderwijs werken.'