Vrijstellingstrajecten Eenjarige Educatieve Master

Al een lesbevoegdheid?

Je kunt voor vrijstellingen in aanmerking komen als je een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid hebt in hetzelfde schoolvak of een eerste- of tweedegraads bevoegdheid in een ander schoolvak. Onderstaande informatie geeft een overzicht van de mogelijkheden per situatie. Houd er rekening mee dat de examencommissie ook anders kan beslissen als er goede redenen voor zijn. 

Bij alle onderstaande trajecten geldt dat als je vragen hebt over maatwerk (persoonlijke leerroutes), dat je dan contact op kan nemen met de studieadviseur [at] docentenacademie.ru.nl (studieadviseur). Doe dit tijdig, zodat we ruim de tijd hebben om met elkaar in gesprek te gaan.

Je kunt er ook voor kiezen om de gehele opleiding te volgen, ook als je recht hebt op vrijstellingen. Let wel op: het is niet mogelijk om tijdens het traject alsnog voor een onderdeel vrijgesteld te worden.

Het aanvragen van een vrijstelling is onderdeel van de aanmeldprocedure. Je kunt er echter ook voor kiezen al eerder een verzoek tot vrijstelling in te dienen, zodat je vooraf duidelijkheid krijgt over je traject. Dit doe je door je een onderbouwd verzoek in te dienen bij de toelatingscommissie [at] docentenacademie.ru.nl (toelatings- en examencommissie). Het is aan te raden dit vooraf te bespreken met de studieadviseur. 

Situatie 1 - (beperkte) 2e graads bevoegdheid in hetzelfde schoolvak

Als je een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid in hetzelfde schoolvak hebt, dan kun je een vrijstelling aanvragen voor de volgende cursussen (30 EC):

 • Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak (5 EC)
 • Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs (4 EC)
 • Begeleide Stage en Integraal Oordeel (15 EC)
 • Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling (4 EC)
 • Eén van de twee Specialisatiecursussen (2 EC)

Je kunt kiezen uit de volgende trajecten: 

 • Optie 1: je start in september in voltijdtempo en doet een half jaar over het traject. 
 • Optie 2: je start in september en doet een jaar over de opleiding. Omdat je minder cursussen hoeft te volgen, is je studielast vergelijkbaar met een deeltijdopleiding (de studielast is circa 20 uur per week). 
 • Optie 3: je stroomt in februari in de tweede helft van de (voltijd) educatieve master in. Dit traject duurt een half jaar. 

Situatie 2 - eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak

Als je een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak hebt, dan kom je in aanmerking voor de volgende vrijstellingen (23 EC): 

 • Begeleide stage 1 (7 EC)
 • Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs (4 EC)
 • Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling 1 (4 EC)
 • Onderzoek in de Onderwijspraktijk (4 EC)
 • De twee Specialisatiecursussen (2 EC per cursus)

Bij deze route start je in september met de opleiding, starten in februari is helaas niet mogelijk. 

Situatie 3 - (beperkte) tweedegraads bevoegdheid in een ander schoolvak

Als je een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid in een ander schoolvak hebt, dan kom je in aanmerking voor de volgende vrijstellingen (17 EC): 

 • Begeleide stage 1 (7 EC)
 • Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs (4 EC)
 • Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling 1 (4 EC)
 • Eén van de Specialisatiecursussen (2 EC per cursus)

Bij deze route start je in september met de opleiding, het traject duurt een jaar. De cursussen waarvoor je vrijstelling kunt aanvragen vallen in het eerste semester. Starten in februari is helaas niet mogelijk. 

Situatie 4 – een andere situatie maar misschien toch vrijstellingsmogelijkheden

Als je nog geen tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid hebt, maar toch denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen omdat je al eerder pedagogische / didactische vakken hebt gevolgd, dan kies je bij je aanmelding voor de volgende optie:

 • Vrijstellingstraject Anders: 

De examencommissie beoordeelt jouw situatie en komt met een besluit. Om op tijd duidelijkheid te krijgen over jouw situatie is het belangrijk om zo snel mogelijk een verzoek in te dienen bij de examencommissie. Je kunt het beste eerst een afspraak maken met de studieadviseur. 

Al een bevoegdheid en zij-instromer?

Sta je al voor de klas en wil je (nog) een bevoegdheid behalen? Dan is zij-instroom mogelijk een aantrekkelijke optie voor jou. Voor zij-instromers wordt een individueel scholingsplan opgesteld op basis van een geschiktheidsonderzoek en hoef je geen vrijstellingen aan te vragen. Er wordt rekening gehouden met eerder behaalde bevoegdheden en werkervaring. Meer informatie vind je op deze pagina.