Studieprogramma

Rollen en leerlijnen

De lerarenopleiding is gericht op de ontwikkeling die jij als docent doormaakt. Deze ontwikkeling wordt benaderd vanuit drie rollen die typisch zijn voor een docent in het voortgezet onderwijs. Aan elke rol is een onderwijslijn gekoppeld:

1.    De rol van pedagoog (Lijn Algemene Didactiek)

Algemene principes over leren en lesgeven komen aan bod, zoals leertheorieën, modellen voor lesgeven en ontwikkeling van leerlingen. Regelmatig heb je college in vakoverstijgende groepen.

2.    De rol van Vakdidactisch specialist (Lijn Vakdidactiek)

Je gaat in op vragen als: hoe leren leerlingen jouw vak en wat betekent dit voor jou als docent? Tijdens de colleges Vakdidactiek zit je in de regel alleen met de medestudenten van je eigen schoolvak samen in een groep. Sommige vakdidactische colleges hebben een overkoepelend thema waarbij groepen van verschillende verwante schoolvakken samen zitten.

3.    De rol van Professional (Lijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling)

Je leert op een analytische manier kijken naar je ontwikkeling en deze te evalueren. Hierin spelen vaardigheden zoals persoonlijk leiderschap een grote rol. De colleges in de lijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling hebben een flexibele inhoud die aansluit op je persoonlijke ontwikkeling. Meestal worden deze colleges in kleinere groepen van ongeveer vijftien studenten gegeven.

Geïntegreerde toetsing

In de lerarenopleiding word je beoordeeld op de ontwikkeling die jij als docent doormaakt. De tentamens van de opleiding zijn dan ook geen kennistoetsen die gekoppeld zijn aan collegereeksen, maar geïntegreerde opdrachten waarin je jouw ontwikkeling in de richting van het docentschap zichtbaar en bespreekbaar maakt.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

 • Jaarprogramma jaar 1

  Praktijkervaring is essentieel om een goede docent te kunnen worden. Daarom bestaat de lerarenopleiding voor de helft uit theorie en voor de helft uit praktijk. Op maandag en vrijdag volg je onderwijs aan de universiteit. Daarnaast loop je stage op dinsdag, woensdag en donderdag. De momenten waarop geen stage of colleges zijn geroosterd, besteed je aan zelfstudie en opdrachten.

  Bekijk jaarprogramma jaar 1

Stage

Hoe is het om een docent te zijn? Dat ervaar je het beste in de praktijk. Om jou optimaal voor te bereiden op die dynamische en veelzijdige baan, loop je tijdens je Educatieve Master daarom twee stages op een school voor voortgezet onderwijs; in het eerste semester een begeleide stage en in het tweede semester een zelfstandige stage.

Waar ga je stage lopen?

De Radboud Docenten Academie werkt samen met veel verschillende scholen uit een groot aantal regio’s. Om jou een goede kwalitatieve stage aan te kunnen bieden, werken we intensief samen met onze partnerscholen. Met deze scholen hebben we afspraken over stageplekken. Je gaat dus niet zelf op zoek naar een stageplaats.

Hoe vraag ik een stageplaats aan?

Zodra je je hebt aangemeld voor onze opleiding, nodigen we je per mail uit om een profiel aan te maken in onze online stagetool. Voordat je toegang krijgt, dien je eerst de gehele aanmelding via Osiris compleet te maken. In de stagetool kun je schoolprofielen bekijken en het proces van je stageplaatsing stap voor stap volgen. In je persoonlijke profiel kun je aangeven in welke specifieke regio en type school (met een bepaalde levensovertuiging, opvoedingsmethode of onderwijsmethode) je geïnteresseerd bent. Daarnaast kun je aangeven of je al een baan hebt, of om een andere reden toch graag een eigen stageplaats wilt voordragen. Ook dan geldt dat er aan de stage bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld en dat er met de school een contract wordt afgesloten over je stage.

Hoe word je aan een stageplek gekoppeld?

Op het moment dat jij je aanmeldt bij onze opleiding, geven onze partnerscholen hun beschikbare stageplekken op. Aan ons als Radboud Docenten Academie vervolgens de taak om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Per vak zitten hier soms grote verschillen tussen. Bij de koppeling tussen jou en een stageplek kijken we ook naar de ontwikkelingen binnen de partnerscholen. Waar zou jij goed passen?

Bij de matching houden we (zoveel en waar mogelijk) rekening met:

 • Jouw reisafstand, deze is maximaal 1 uur en 15 minuten enkele reistijd vanaf het dichtstbijzijnde station tot aan de voordeur van de school;
 • Jouw vervoersmogelijkheden, heb je een auto of OV-(student)abonnement tot je beschikking;
 • Medische indicaties en/of persoonlijke omstandigheden;
 • Jouw eigen middelbare school, in de regel word je daar niet geplaatst;
 • Jouw interesses, bijv. voor een bepaald schoolprofiel

Vergoeding

De scholen waar we mee samenwerken garanderen geen betaald contract voor de stage. Wel zijn er met een aantal scholen in de regio afspraken gemaakt over een vrijwilligersvergoeding voor de zelfstandige stage in het tweede semester. Sommige scholen bieden voor deze zelfstandige stage een zogenaamd lio-contract aan (lio staat voor ‘leraar in opleiding'). Dit contract houdt in dat je een minimaal aantal uren werkt op de school en dat je voor de duur van de stage een salaris ontvangt.

Baan als stageplek

Om een baan als stage voor de opleiding te kunnen inzetten gelden de volgende voorwaarden:

 • Je wordt begeleid door een eerstegraads vakdocent.
 • Je bent op maandagn en vrijdag in staat om bij ons op de Radboud Docenten Academie colleges te volgen.
 • Je geeft voldoende bovenbouwuren. Dat betekent dat je minimaal 60% van de uren geeft in klas 3 t/m 6 op havo/vwo niveau.
 • Je hebt een maximale aanstelling van 0,6 fte.
 • Je bent minimaal gedurende één semester verzekerd van een stageplek.
 • Jouw stageschool beoordeelt jouw opleidingstraject middels de daarvoor bestemde beoordelingsformulieren. Als je een baan hebt  op een instelling voor MBO (vavo), moet je deze aanvullen met tenminste één klas op een reguliere school voor voortgezet onderwijs.

Voldoet jouw baan aan de stage-eisen? Geef dit dan aan in de vragenlijst van Osiris die je na je aanmelding bij Studielink toegestuurd krijgt.

Stage-eisen

Kijk voor een overzicht van de stage-eisen in de studiegids.

Vragen?

Met vragen over stageplaatsing kun je terecht bij Esmée Bruggink via stage [at] docentenacademie.ru.nl.