Environment and Society Studies

Deze masteropleiding richt zich op de manier waarop de samenleving omgaat met haar fysieke omgeving. We zullen kijken naar de ervaringen die landen van over de hele wereld hebben gehad, en we zullen zowel de beste als de slechtste werkwijzen onderzoeken. We onderzoeken de rol van markten en overheden, maar ook van de samenleving zelf. Binnen de master Environment and Society Studies heb je de keuze uit vier masterspecialisaties.

Specialisaties

 • Sustainable Economies and Corporations

  In deze masteropleiding worden economische processen opnieuw bekeken en heroverwogen om de milieuverantwoordelijkheid van bedrijven te vergroten. We streven ernaar om nieuwe, duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen in het licht van een duurzame toekomst. Hoe kunnen we de economie laten floreren binnen de grenzen van onze planeet?

 • Global Environment and Sustainability

  Dit programma richt zich op het wereldwijde niveau van duurzaamheidstransformaties en beleid waarmee beoogd wordt grote stappen te zetten naar een duurzame toekomst. We richten ons bijvoorbeeld op afspraken over klimaatverandering, biodiversiteit en natuurbehoud.

 • Local Environmental Change and Sustainable Cities

  Hoe ga je om met vraagstukken rond de energietransitie, water, mobiliteit, circulariteit, landbouw en natuurbehoud in een stad of regio? Deze specialisatie richt zich op het lokale niveau van duurzaamheidstransformaties en de integratie van beleid.

Pre-master

Wanneer je opleidingsachtergrond je niet direct toegang geeft tot de masteropleiding Environment and Society Studies, kun je je in sommige gevallen inschrijven voor een pre-masterprogramma. Een pre-masterprogramma is (meestal) een eenjarig programma (60 ECTS) speciaal ontworpen om een ​​brug te slaan tussen je vooropleiding en onze master Environment and Society Studies. Het afronden van een van deze opleidingen geeft direct toegang tot de masteropleiding.

 • Pre-master Environment and Society Studies

  Wanneer je op grond van je opleiding niet direct toegelaten kunt worden tot de masteropleiding Environment and Society Studies, kun je je in sommige gevallen inschrijven voor een pre-masterprogramma.