Environment and Society Studies

Deze masteropleiding focust op de meest urgente milieu-uitdagingen van onze tijd, zoals milieurechtvaardigheid, natuurbescherming en biodiversiteit, dierenwelzijn, circulaire economie, landbouw en voedsel, duurzame energie, klimaatverandering, en water. Door het huidige beleid en actuele initiatieven kritisch te bestuderen, leveren we een bijdrage aan de fundamentele maatschappijverandering die nodig is om duurzaamheidsproblemen op te lossen. De opleiding is kleinschalig en bereidt je voor om een actieve en effectieve rol te spelen in de transformatie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Binnen de master Environment and Society Studies heb je de keuze uit vier masterspecialisaties.

Specialisaties

  • Sustainable Economies and Corporations

    In deze masterspecialisatie kijken we kritisch naar de principes van de huidige economie en hoe we de milieuverantwoordelijkheid en duurzaamheid bij bedrijven kunnen vergroten. We streven ernaar om nieuwe, duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen in het licht van een duurzame toekomst. Hoe ziet een duurzame en rechtvaardige economie er uit en hoe kunnen we deze bewerkstelligen?

  • Global Environment and Sustainability

    Deze masterspecialisatie focust op het mondiale niveau van duurzaamheidstransformaties, zoals internationale afspraken en initiatieven op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en natuurbescherming op land en in zee. Je leert internationale onderhandelingen kritisch te bestuderen. Hoe komen internationale afspraken tot stand, hoe - en in welke mate - worden zij uitgevoerd, en welke rollen spelen verschillende stakeholders, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties, hierbij?

  • Local Environmental Change and Sustainable Cities

    Deze specialisatie richt zich op het lokale niveau van duurzaamheidstransformaties en de integratie van verschillende beleidsterreinen. Hoe ga je om met vraagstukken rond de energietransitie, klimaatadaptatie, waterkwaliteit, mobiliteit, circulariteit, duurzame landbouw en natuurbehoud in een stad of regio, in Nederland of elders op de wereld?

  • Environmental Justice and Governance

    Milieurechtvaardigheid is niet alleen een klassiek, maar ook een urgent onderwerp in duurzaamheidstransformaties. Wie heeft het meeste baat bij de huidige, niet duurzame economie? En wie lijdt het meeste door de vervuiling? Hoe zien we onze relatie met de natuur en dieren? Deze specialisatie onderzoek hoe we een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur kunnen bewerkstelligen, en hoe we duurzaamheidstransformaties op een rechtvaardige manier kunnen vormgeven.

Pre-master

Wanneer je opleidingsachtergrond je niet direct toegang geeft tot de masteropleiding Environment and Society Studies, kun je je in sommige gevallen inschrijven voor een pre-masterprogramma. Een pre-masterprogramma is (meestal) een eenjarig programma (60 ECTS) speciaal ontworpen om een ​​brug te slaan tussen je vooropleiding en onze master Environment and Society Studies. Het afronden van een van deze opleidingen geeft direct toegang tot de masteropleiding.

  • Pre-master Environment and Society Studies

    Wanneer je op grond van je opleiding niet direct toegelaten kunt worden tot de masteropleiding Environment and Society Studies, kun je je in sommige gevallen inschrijven voor een pre-masterprogramma.