Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma

Het studieprogramma beslaat twee jaar. Het eerste jaar van de opleiding is inleidend en verdiepend op het terrein van de filosofie in het algemeen en op het terrein van de geschiedenis van de filosofie en de wetenschapsfilosofie (in relatie tot de vakwetenschappen) in het bijzonder. Daarnaast volg je 2 vaardigheden cursussen (12 EC). Het eerste jaar omvat 60 EC. 

Het tweede jaar is specialistischer van aard, waarbij de filosofische reflectie op je eigen wetenschapsgebied centraal staat. In dit jaar heb je de mogelijkheid om een stage te volgen. De opleiding rond je af met een grote scriptie (20 EC). Het tweede jaar omvat 60 EC.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

  • Jaarprogramma jaar 1

    In het eerste jaar van de opleiding krijg je een uitgebreide inleiding tot de filosofie. Je maakt kennis met de belangrijkste deelgebieden van de filosofie en reflecteert op de aard- en geschiedenis van de wetenschap. In elke cursus is tijd ingeruimd voor filosofische reflectie op het wetenschapsgebied waar je in opgeleid bent. 

    Bekijk jaarprogramma jaar 1
  • Jaarprogramma jaar 2

    Het tweede jaar is specialistischer van aard, waarbij de wijsgerige reflectie op je eigen wetenschapsgebied centraal staat. In dit jaar heb je de mogelijkheid om een stage te volgen. Je rondt de opleiding af met een grote scriptie (20 EC).

    Bekijk jaarprogramma jaar 2

Studeren in het buitenland

Tijdens je master heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.