Studieprogramma master Filosofie van de Cognitiewetenschappen jaar 1

Studiejaar
1

In het eerste jaar van de opleiding krijg je een uitgebreide inleiding tot de filosofie. Je maakt kennis met de belangrijkste deelgebieden van de filosofie en reflecteert op de aard- en geschiedenis van de wetenschap. In elke cursus is tijd ingeruimd voor filosofische reflectie op het wetenschapsgebied waar je in opgeleid bent. 

Over dit studieprogramma

Opbouw studielast

In het eerste jaar van deze opleiding heb je ongeveer 12 contacturen. Daarnaast staat er 28 uur voor zelfstudie. De nadruk ligt dus op zelfstudie en in het bijzonder op het lezen en verwerken van de literatuur bij de colleges. Doel van dit eerste jaar is om je zoveel mogelijk filosofische kennis en vaardigheden bij te spijkeren in een zo kort mogelijke tijd. 

Buitenlandverblijf

Het is mogelijk in het eerste jaar naar het buitenland te gaan.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4
  1. P1
  2. P2
6 EC
  1. P1
  2. P2
6 EC
  1. P1
  2. P2
6 EC
  1. P3
  2. P4