Vera Ogink

Portretfoto Vera Ogink
Het spreekt me aan dat er veel ruimte is voor je eigen nieuwsgierigheid en dat dit ook wordt gestimuleerd.
Naam
Vera Ogink
Opleiding
Filosofie van de Gedragswetenschappen
Startdatum studie
Vooropleiding
Pedagogische Wetenschappen (Radboud Universiteit)

Student Vera Ogink volgt de masteropleiding Filosofie van de Gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. 

Wat spreekt je aan in de master en waarom? 

Na mijn master Pedagogische Wetenschappen merkte ik dat ik nog niet was waar ik wilde zijn. Vooral tijdens mijn masterstage op een residentieel behandelcentrum merkte ik dat ik rondliep met diepere vragen die ik daar niet kwijt kon. Ik wilde niet zomaar een uitvoerende kracht zijn van een systeem dat nou eenmaal op een bepaalde manier is bedacht. Ik voelde een kritische blik bij mezelf, maar miste vocabulaire voor mijn visie. Ik wilde begrijpen waarom we dingen eigenlijk doen zoals we ze doen en dat is precies waarbij filosofie gehoor aan gegeven wordt. Bij deze master wordt een nieuwe manier van denken aangereikt, die overstijgend is ten opzichte van alle andere wetenschapsgebieden. Alle vanzelfsprekendheden worden in twijfel getrokken, waardoor je alles vanuit veel meer perspectieven leert te bekijken. Tegelijk biedt deze master de ruimte om kennis uit de basisfilosofie toe te passen op je eigen vakgebied. Dat is heel leuk. Het spreekt me aan dat er veel ruimte is voor je eigen nieuwsgierigheid en dat dit ook wordt gestimuleerd.

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding? Bijvoorbeeld de samenwerking tussen studenten en het contact met docenten/onderzoekers.

Tijdens de opleiding ben ik positief verrast door het contact met medestudenten en docenten. In mijn vorige opleiding voelde ik mij een nummer, anoniem tussen de vele andere studenten. Individueel contact met docenten was er amper. Dat is bij deze master echt anders. Doordat het een hele kleinschalige opleiding is (ongeveer 15 studenten), is er veel meer ruimte voor studeren op maat. Zo kreeg ik na de eerste weken al een mail van de hoogleraar gedragswetenschappen die het jaar erop mijn scriptiebegeleider zou worden, om even kennis te maken. Al gauw werd me bij hem duidelijk dat alles mogelijk is en dat dit ook gestimuleerd wordt. Dit geeft veel ruimte en motivatie om te doen wat jou prikkelt, en niet om datgene te doen wat je moet of behoort te doen. Ook merk je tijdens de colleges dat het een kleine opleiding is, omdat er tijdens de colleges ruimte is om met medestudenten en de docent te sparren over de stof. Zeker binnen deze opleiding is dat erg leuk, omdat iedereen van een totaal ander vakgebied komt en de perspectieven heel uiteenlopend zijn. Binnen je eigen vakgebied word je toch enigszins overladen met theorieën vanuit dezelfde invalshoek, dus de verschillende perspectieven die bij deze master aan bod komen verbreden je kijk op de wereld. Tot slot zijn de docenten flexibel, waardoor er meer ruimte is voor je eigen leerproces en er geen tijd en energie verloren gaan aan regels en andere dichtgetimmerde randvoorwaarden.

Wat vind je het meest uitdagend aan de master(specialisatie)? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?

Het uitdagende aan deze studie vind ik het vele leeswerk dat filosofie vereist. Daarnaast zijn de teksten zelf soms ook ook uitdagend. Maar het vak filosofische vaardigheden bereid je hierop voor waardoor je goed leert hoe je zo'n tekst aanpakt en hoe je een miniscriptie moet schrijven. Een andere uitdaging is alle stof te blijven koppelen aan je eigen vakgebied. Omdat de gedragswetenschappen een relatief nieuw wetenschapsgebied is, merk ik dat er bij sommige vakken relatief veel stof wordt toegepast op de bètawetenschappen.

Kun je iets vermelden over je stage en/of je scriptie?

Op dit moment ben ik nog niet begonnen met mijn stage en scriptie, omdat dit in het tweede jaar aan bod komt. Het leuke aan dit tweede jaar is dat je ruimte krijgt om het in te vullen zoals je zelf wil. Daarmee wordt gestimuleerd dat je op zoek gaat naar onderwerpen, stages of cursussen waar je warm van wordt.

Waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze master(specialisatie) op zak? Wat wil je er zelf mee gaan doen na het afronden van je master?

Het is belangrijk om deze master te gaan doen als je met (meer) vragen zit die je in je eigen studie kwijt kunt. Zelf weet ik nog niet wat ik na mijn afstuderen wil gaan doen. In eerste instantie was ik deze master begonnen met de gedachte dat ik gedragswetenschapper wilde worden en deze master me een extra verrijking zou geven. Echter, nu ik ben begonnen, bevalt het filosofische aspect me zo goed dat het me leuk lijkt om ook in mijn werk straks de filosofische kant op te gaan. Hoe en wat moet ik de komende tijd nog uitzoeken, maar daar is gelukkig nog alle tijd en ruimte voor.