Jens Londonck Sluyk

Portretfoto Jens Londonck Sluyk
Filosofie leer je eigenlijk pas echt waarderen wanneer je je erin verdiept.
Naam
Jens Londonck Sluyk
Opleiding
Filosofie van de Rechtswetenschap
Startdatum studie
Vooropleiding
Rechtsgeleerdheid en Verkorte Bachelor Filosofie

Student Jens Londonck Sluyk volgt de masteropleiding Filosofie van de Rechtswetenschap aan de Radboud Universiteit. 

Wat spreekt je aan in de master en waarom?

Voordat ik rechten ging studeren deed ik eindexamen in filosofie, een van mijn favoriete vakken. Helaas merkte ik in de loop van mijn rechtenstudie dat de nadruk erg op de praktische kant van het recht lag. Ik miste filosofische verdieping en hoewel er een aantal vakken rechtsfilosofie werd aangeboden, was dit voor mij niet voldoende. Daarom ging ik, naast mijn bachelor Rechtsgeleerdheid, de verkorte bachelor filosofie volgen om deze leegte op te vullen. De master Filosofie van de Rechtswetenschappen sloot daar perfect op aan. Filosofie leer je eigenlijk pas echt waarderen wanneer je je erin verdiept. Het laat je zien dat werkelijk alles -vaak terecht- te bevragen is. Het legt ongegronde, alom aanwezige aannames bloot en het geeft je inzichten waar je zelf nooit op was gekomen. Ik raad iedereen die de rechtsfilosofische vakken interessant vindt aan om, bijvoorbeeld middels deze master, de filosofie verder te ontdekken.

Hoe ervaar je de sfeer binnen de opleiding? Bijvoorbeeld de samenwerking tussen studenten en het contact met docenten/onderzoekers.

Je werkt in kleine groepen met een grote verscheidenheid aan specialisaties. De grootte maakt de omgang met docenten persoonlijk en laagdrempelig. Ook vragen stellen en in discussie gaan met zowel medestudenten als docenten gaat gemakkelijk. Omdat je met studenten van andere academische achtergronden in college zit, krijg je een beeld van de enorme verschillen in het denken en het bedrijven van wetenschap aan andere faculteiten. Ook het reflecteren op zowel de filosofie als de rechtswetenschap vanuit andere wetenschapsgebieden kan verhelderend en vernieuwend zijn.

Wat vind je het meest uitdagend aan de master(specialisatie)? Zijn er dingen waar je tegenaan loopt?

Het kan overweldigend zijn om in de master voor het eerst kennis te maken met filosofie. De inleidende vakken in het eerste jaar helpen hier enorm bij. Hierbij word je ook uitgedaagd om het recht vanuit verschillende filosofische gebieden te belichten. Voor sommige vakken kan dit wat minder voor de hand liggend zijn. Toch laat deze uitdaging je op heel andere manieren over het recht nadenken dan je het gewend bent. Daarom zijn niet-rechtsfilosofische vakken die je in het eerste jaar volgt ook zeker nuttig en interessant. Het lezen en schrijven op een filosofische manier kan voor juristen lastig zijn. Daarbij word je gelukkig begeleid door de vaardigheidsvakken die je in het eerste jaar volgt.

Waarom is het belangrijk dat er mensen zijn met deze master(specialisatie) op zak? Wat wil je er zelf mee gaan doen na het afronden van je master?

Filosofie zou kunnen worden gezien als de bakermat van het recht. Het staat in direct verband met ethiek maar ook andere filosofische gebieden, zoals de wetenschapsfilosofie of de sociaal- en politieke filosofie. Het kunnen reflecteren vanuit onder andere deze invalshoeken op jouw eigen wetenschapsgebied is erg belangrijk. Zeker in het recht is het zetten van vraagtekens bij de manier van probleemoplossing en de gang van zaken van groot belang.
Naast het feit dat filosofie in zekere zin levensverrijkend is, kan het ook ontzettend nuttig zijn. Ik denk dat filosofie je niet alleen als rechtswetenschapper maar ook in de rechtspraktijk kan helpen. In het recht is taal erg belangrijk. Deze master sluit daar perfect op aan omdat er grote nadruk ligt op lees- en schrijfvaardigheid. Je leert complexe teksten met precisie en oog voor detail te ontleden en bij vrijwel ieder vak dien je een afsluitend paper te schrijven. Je leert daarnaast standpunten van anderen te begrijpen en hoe je hier op een goed onderbouwde manier op kan reageren. Dit zijn vaardigheden die voor iedere jurist van onschatbare waarde zijn.