Onderzoek

Analytische filosofen spelen een belangrijke rol in het kritisch bevragen van wetenschappelijk onderzoek en de begrippen die daarin een belangrijke rol spelen. ‘Data alleen zeggen niets. Je hebt interpretatie nodig, een begrippenkader,’ stelt Marc Slors, hoogleraar Cognitiefilosofie. Volgens Slors blijft het vertaalproces tussen wetenschap en maatschappij vaak onderbelicht.

Bart Geurts, hoogleraar Taalfilosofie en Logica: ‘Het is soms onthutsend om te zien hoe beperkt de horizon van wetenschappelijk onderzoek kan zijn. Onderzoeksvragen die in het ene vakgebied tot felle discussies leiden, zijn in het andere vakgebied grotendeels opgelost. Er zijn zoveel mogelijkheden tot samenwerking en dieper inzicht. Maar je moet de tijd en de moeite nemen om ze te zien. Filosofen kunnen daar een belangrijke rol in spelen.’

Interdisciplinariteit

Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de leerstoel Filosofie van Cognitie en Taal, de Faculteit der Letteren, het Max Planck Institute for Psycholinguistics en het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Studenten kunnen hier dan ook terecht om onderzoek te doen in het kader van hun masterscriptie. ‘Een student filosofie zat voor haar scriptie een half jaar in het babylab om onderzoek te doen’, geeft Slors als voorbeeld.

Cognitive Humanities

De docenten die zijn betrokken bij de masterspecialisatie ‘Filosofie van Taal en Cognitie' doen onderzoek binnen het programma Cognitive Humanities. Dat is een van de drie interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s van het onderzoeksinstituut Research Institute for Philosophy, Theology en Religious Studies. Het programma Cognitive Humanities faciliteert onderzoek naar de relatie tussen taal, cultuur, en religie enerzijds en menselijk cognitie anderzijds.