Stage

Stage filosofie

Tijdens de Masteropleiding Filosofie bestaat de mogelijkheid om een stage te volgen. Het volgen van een stage is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. In een stage kun je relevante werkervaring opdoen en daarmee vergroot je je kans op een baan. De stage heeft een omvang van 10 EC. Te denken valt aan filosofisch consulentschap, journalistiek, medische ethiek, management en overheidsinstanties. De stage wordt afgerond met een stageverslag waarin je het resultaat van je werkzaamheden presenteert.

Neem contact op met de stagecoördinator
Als je overweegt om een stage te volgen, neem je eerst  contact op met de stagecoördinator. Hij kan je helpen bij de eerste oriëntatie, het vinden van een geschikte stageplaats en het schrijven van een sollicitatiebrief. Verder kan de stagecoördinator je in contact brengen met een docent die de stage vanuit de opleiding begeleidt. De stagecoördinator bewaakt de procedurele kant uitmondend in het afsluiten van het stagecontract. Ook is hij de contactpersoon voor instellingen die naar stagiaires op zoek zijn.

Stagecoördinator Master Filosofie

dr. Cees Leijenhorst,

Cees.Leijenhorst [at] ru.nl

Criteria beoordeling stage filosofie

Stagevoorstel

Inhoud stageverslag

inhoudstageverslag.pdf

Handleiding stage

Stagevoorstel formulier