Hero Financial Economics

MasterFinancial Economics

Analyseer en krijg inzicht in de werking van (mondiale) financiële markten. Bestudeer uiteenlopende aspecten, zoals financieel risicobeheer, asset pricing en monetair beleid.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.