Basistraining Klinische Pastorale Vorming (KPV)

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. De training KPV is een samenwerking tussen Geestelijk Verzorgers van het Radboud UMC en de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.  De training is bedoeld voor werkzame Geestelijk Verzorgers, om hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren, om zo beter te kunnen voldoen aan de eisen van het vak. In rollenspel, verbatimbespreking, en protocolanalyse leer je je gespreksvoering te verbeteren. Daarnaast biedt de KPV nog tal van andere werkvormen. De nadruk ligt daarbij op het leren van ervaring.

Voor wie?

De Basistraining Klinisch Pastorale Vorming is bedoeld voor Geestelijk verzorgers, predikanten en pastores. Daarbij moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • een voltooide academische theologische of religiewetenschappelijke opleiding (of een opleiding hieraan gelijkwaardig) aan een door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers erkende instelling, bijvoorbeeld de opleiding tot Geestelijk Verzorger aan de Radboud Universiteit.
  • minimaal 3 jaar betaalde professionele werkervaring in geestelijke verzorging of pastoraat, ook in het half jaar voorafgaande aan de training. Eventueel kan dit laatste ook in de vorm van een werkervaringsplaats in het Radboudumc.
  • betaalde professionele werkervaring tijdens de training. Eventueel kan dit ook door middel van een klinische leerstage.

De cursus wordt gegeven in het Radboudumc te Nijmegen, in het Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat. U ervaart derhalve aan den lijve hoe het er in een academische zorgorganisatie aan toegaat.

Studielast

De totale studielast is 560 uur (20 ECTS). Dit is gelijk aan de studielast van alle basistrainingen KPV in Nederland. Doet u daarnaast een klinische leerstage (kan, hoeft niet), dan wordt de totale omvang 25 ECTS.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) en levert voor de registratie 70 punten op. De training kan ook gevolgd worden in het kader van de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk, als specialisatie. Met het volgen van de KPV (12,5 punten) is in één keer aan de nascholingsverplichtingen voor een periode van vijf jaar voldaan.

Meer informatie? Kijk op de site van de Basistraining KPV.