Hans Schilderman

Portret van prof. dr. Hans Schilderman
Deze opleiding maakt je echt een ander mens.
Naam
Hans Schilderman
Opleiding
Geestelijke Verzorging
Huidige functie
Hoogleraar Religie & Zorg

Professor Hans Schilderman is hoogleraar Religie en Zorg en docent bij de master Geestelijke Verzorging.

Waarom kiezen voor de Masterspecialisatie Geestelijke Verzorging?

Omdat het een prachtig vak is. Als je tijdens de master Geestelijke Verzorging stage loopt dan merk je dat veel mensen worstelen met vragen rondom het bestaan. Mensen die in een ziekenhuis liggen gaan vaak over andere dingen nadenken. Dan is het heel goed dat er een partner is, een geestelijk verzorger, die samen met jou nadenkt over het leven, over de impact van jouw ziekenhuisbezoek en wat voor beroep dat doet op jouw levensovertuiging.

Iedere student komt anders uit de opleiding dan dat hij of zij erin stapt. Dat komt doordat je als geestelijk verzorger een rol draagt die je nog nooit eerder hebt gehad. Dat doet een groot beroep op de vraag naar jezelf: wie ben ik eigenlijk? Wat kan ik? Wat wil ik? De opleiding Geestelijk Verzorging zet je voor uitdagingen die je niet hebt op het moment dat je afstudeert in een meer theoretische master. Deze opleiding maakt je echt een ander mens. Na je afstuderen merk je dat je niet alleen betere sociale vaardigheden hebt, maar ook dat je thema’s kunt aansnijden die anderen niet kunnen aansnijden.

Moet je gelovig zijn om deze masterspecialisatie te kunnen doen?

Dat is een mooie gewetensvraag. Het hangt ervan af wat je precies onder geloof verstaat. Vragen van leven en dood spelen in de geestelijke verzorging een grote rol. Het helpt als je een gevoeligheid hebt voor deze thema's. Mensen die in een bijzondere situatie terechtkomen waarin ze gaan nadenken over het leven stellen vaak dezelfde vragen. Wat is de betekenis van mijn ziekte, waarom ga ik dood, wat heeft het leven mij nog te bieden, waarom overkomt mij dit? Grote theologische vragen die in de praktijk door bijna iedereen gesteld worden, ook door atheïsten en agnosten. Het is prachtig om te zien dat wij een opleiding hebben waarin wij dergelijke vragen op een unieke manier kunnen adresseren door te kijken wat een levensovertuiging hierin kan bieden. Op zulke momenten kan zoiets simpels als het opsteken van een kaarsje of samen stil zijn heel waardevol zijn. Waarom zou je dat niet religieus kunnen noemen? Het idee is vaak dat je dan ook in de Maagd Maria moet geloven en meteen het Onze Vader uit je hoofd moet kennen. Dat is blijkbaar de spanning die het woord religie oproept.

Waarom Geestelijke Verzorging hier in Nijmegen?

Wij vinden dat je als geestelijk verzorger op wetenschappelijk niveau moet functioneren. Je moet gesprekspartner kunnen zijn van artsen en psychologen, je moet onderzoek kunnen doen, je moet een visie hebben op waar de knelpunten zitten in het vakgebied en hoe je daar uit komt. Wij profileren ons op zaken die ons onderscheiden van andere disciplines. We zijn geen toegepaste psychologen, we zijn geen sociologen en ook geen antropologen. We zijn religiewetenschappers met deels een filosofische kijk en met een empirische insteek.

Wij zijn een opleiding voor algemeen geestelijk verzorgers, maar dat is niet iets waar ik ons op zou willen profileren. Daarmee zouden we ons tegenover de kerkelijke opleidingen plaatsen en dat is niet onze insteek. Ik streef het profiel na van een degelijke wetenschappelijke opleiding tot geestelijk verzorger. Dan ben ik blij met een religiewetenschappelijk insteek, maar we staan ook helemaal open voor theologiestudenten. Op het moment dat een theologiestudent een kerkelijke zending wil dan zetten we alles op alles om dat mogelijk te maken.