Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Coschappen

In de master Geneeskunde loop je vijftien verschillende coschappen, verdeeld in tien episodes. Deze doorloop je grotendeels met een vaste cogroep van maximaal 30 studenten. De episodes bestaan in de regel uit één tot drie weken voorbereidend Centraal Klinisch Onderwijs (CKO-voor), dan één of enkele coschappen en afsluitend een week van reflectie en evaluatie (CKO-na). Dit wordt het ‘sandwichmodel’ genoemd.

In het CKO-voor word je voorbereid op het daaropvolgende coschap doordat je specifiek vaardigheden leert en theoretische kennis opdoet. In het coschap leer je die kennis en vaardigheden toepassen. Het coschap zelf wordt afgesloten met een gesprek waarin je wordt beoordeeld op functioneren. In de CKO-na week maak je een klinisch redeneren toets.

De coschappen loop je bij verschillende afdelingen en ziekenhuizen, praktijken of zorginstellingen. De hoeveelheid coassistenten die per coschap bij hetzelfde ziekenhuis terecht kunnen verschilt van 1 tot 10. De eerste twee jaar van de master bestaan uit de kerncoschappen: stages van twee tot acht weken op verschillende afdelingen die je in vaste volgorde doorloopt:

 • Interne Geneeskunde (8 weken)
 • Neurologie (4 weken)
 • Psychiatrie (4 weken)
 • Heelkunde (8 weken)
 • Kindergeneeskunde (4 weken)
 • Verloskunde en Gynaecologie (5 weken)
 • SEG (2 weken)
 • KNO (2 weken)
 • Dermatologie (2 weken)
 • Ouderenzorg (4 weken)
 • Huisartsgeneeskunde (8 weken)
 • Verdiepingscoschap, bv GGD, JGZ, klinishce genetica, oogheelkunde (4 weken)
 • In het laatste deel van je opleiding is ruimte om je coschappen zelf in te vullen. Je kunt (één van) deze stages ook in het buitenland doen:
 • Seniorcoschap (3 maanden, keuze uit een aantal specialismen)
 • Keuzecoschap (3 maanden). Je kunt deze drie maanden gebruiken om op meerdere plekken coschap te lopen.

Tijdens de masteropleiding Geneeskunde doe je ook zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. Dit kan aan het begin of aan het einde van je masterprogramma. De onderzoeksstage, inclusief het schrijven van je scriptie, duurt minimaal drie en maximaal zes maanden en kun je in Nederland maar ook in het buitenland doen. Als je ervoor kiest je wetenschappelijke stage te verlengen, kun je hiervoor één of meerdere maanden van je keuzecoschap gebruiken.

Wachttijd

De kans is groot dat je tussen je bachelor en master een wachttijd hebt. Je kunt deze wachttijd verkleinen door je onderzoeksstage voorafgaand aan je coschappen te doen. Hetzelfde geldt voor je keuzecoschap, wat dan keuzevakken zullen worden.

‘Aangepaste’ master

In aansluiting op de nieuwe bachelor geneeskunde (curriculum 2015) is er een aangepaste masteropleiding ontworpen. Deze aangepaste master sluit aan bij de grotere zelfstandigheid en praktijkgerichtheid waarmee de nieuwe bachelor studenten hebben leren werken en geeft vorm aan het Radboudprofiel. Uit de masteropleiding curriculum 2005 worden het sandwich model, het just-in-time learning en de vaste volgorde van de episodes bewaard. Deze drie elementen hebben hun waarde in de praktijk en bij visitaties bewezen.

Masterstudenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen leertraject. Ze stellen een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op waarin ze hun ervaringen en persoonlijke leerdoelen verwerken en bespreken met hun mentor. Door de hele master heen is veel aandacht voor de professionele ontwikkeling van de student. De student verzamelt met grote regelmaat feedback over het eigen functioneren door middel van korte praktijk beoordelingen (KPB’s). De feedback uit de KPB’s verzamelt de student in een digitaal portfolio dat hij vervolgens gebruikt als input voor zijn POP. Dit draagt bij aan de bewuste ontwikkeling tot levenslang lerende zorgprofessional.