Waarom de studie Geneeskunde in Nijmegen?

De driejarige masteropleiding leidt op tot basisarts en is opgedeeld in tien achtereenvolgende episoden. Een episode bestaat in de regel uit voorbereidend centraal klinisch onderwijs (CKO), een of enkele coassistentschappen en ten slotte afsluitend centraal klinisch onderwijs. Het laatste deel van de masteropleiding bestaat uit drie maanden seniorcoschap en drie maanden keuzecoschappen. Een vast onderdeel betreft bovendien het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. Dit kan aan het eind van de masteropleiding gepland worden of juist voorafgaand aan de coschappen. Ook zijn er mogelijkheden voor een stage in het buitenland. Toelating tot de masteropleiding geneeskunde is onder meer mogelijk met het bachelordiploma geneeskunde van de Radboud Universiteit. Als je je basisartsdiploma hebt, kun je kiezen uit ongeveer 30 verschillende vervolgopleidingen. Als je hiervoor wordt aangenomen, heb je een betaalde baan en krijg je tegelijkertijd een opleiding. De duur van de opleiding varieert van drie jaar voor huisarts, tot zes jaar voor bijvoorbeeld gynaecoloog, cardioloog of neuroloog.

  • Tijdens je studie Geneeskunde leer je van alles over zorg, ziektes, klachten en behandelingen, over onderzoek en innovaties. Maar je leert ook over mensen, culturele diversiteit, ethische aspecten én over jezelf. Je ontdekt wat je goed kunt, waar je talenten liggen. De studie stimuleert je om je sterke kanten verder te ontwikkelen en met verbeterpunten aan de slag te gaan. Je wordt niet alleen opgeleid tot arts, maar ook tot academicus.
  • De master Geneeskunde is vormgegeven via het sandwichmodel; elk coschap wordt voorafgegaan door en afgesloten met onderwijs. Wat je leert, pas je meteen toe. Het just-in-time leren is in 2012 uitgeroepen tot ‘best practice’ door de landelijke visitatiecommissie, die eens in de zes jaar de kwaliteit van Geneeskunde-opleidingen rapporteert.
  • Als je tussen je bachelor en master een wachttijd hebt, kun je die invullen met je onderzoeksstage en keuzevakken.
  • Ouderenzorg wordt door de toenemende vergrijzing steeds belangrijker. De Radboud Universiteit biedt als enige een coschap Ouderenzorg aan in het studieprogramma.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit