Wat kun je ermee?

Tijdens je studie Geneeskunde leer je vanalles over zorg. Over ziektes, klachten en behandelingen. Over therapieën, onderzoeken en innovaties. maar je leert ook over mensen. Over culturele diversiteiten, ethische aspecten én over jezelf. Je ontdekt wat je goed kunt, waar je talenten liggen. De studie stimuleert je om je sterke kanten verder te ontwikkelen en met verbeterpunten aan de slag te gaan. Je wordt niet alleen opgeleid tot arts, maar ook tot academicus.

Arbeidsmarktperspectief

De master Geneeskunde aan de Radboud Universiteit leidt je in drie jaar op tot basisarts. Na je afstuderen doe je vaak één of meerdere jaren ervaring op als assistent-niet-in-opleiding-tot-specialist (ANIOS). Daarna kies je een vervolgopleiding of specialisatie zoals bijvoorbeeld Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde, maatschappij en gezondheid (bv verzekeringsgeneeskunde), arts verstandelijk gehandicapten, jeugdgezondheidszorg, kindergeneeskunde, Neurologie of Oogheelkunde. Er zijn ruim dertig verschillende vervolgopleidingen. 

Mogelijke beroepen

  • Huisarts
  • Gynaecoloog
  • Cardioloog
  • Neuroloog