Geschiedenis en Actualiteit

MasterspecialisatieGeschiedenis en Actualiteit

In de masterspecialisatie Geschiedenis en Actualiteit onderzoek je hoe mensen omgaan met geschiedenis en denk je kritisch na over de rol die historici kunnen spelen in de maatschappij.

Direct naar

Iets voor jou?

  • Je wordt breed en academisch opgeleid en tegelijkertijd goed voorbereid op de arbeidsmarkt.
  • Je kunt een collectieve of individuele stage doen.
  • De opleiding heeft veel contacten met erfgoedinstellingen, musea en andere historische centra in de omgeving.
  • Publieksgeschiedenis, toegepaste geschiedenis en erfgoed studies vormen centrale aandachtspunten.
  • Je hebt de mogelijkheid om je te specialiseren door middel van het profiel erfgoedbeleid.
  • Het studieprogramma biedt volop keuzeruimte.
Waarom in Nijmegen?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
De toegevoegde waarde van de historicus in de samenleving komt veel aan bod.
Portretfoto Maud Feijen
Maud Feijen Student Het verhaal van Maud
Kennismaken

Wat ga je leren?

Het masterprogramma Geschiedenis en Actualiteit is gericht op de verschillende maatschappelijke rollen die historici vervullen. Enerzijds ga je na wat historici te bieden hebben aan de samenleving, anderzijds onderzoek je hoe historici (kunnen) ingaan op vragen die vanuit de samenleving aan hen worden gesteld. Je bestudeert daarbij het spanningsveld tussen actualiteit en geschiedenis in de periode van 1500 tot nu. Na afronding van de master kun je maatschappelijke ontwikkelingen historisch duiden, kritisch reflecteren op de rol van geschiedenis in de samenleving, bronnen analyseren en beoordelen, en de resultaten van je onderzoek voorstellen in een wetenschappelijke tekst. Je bent bovendien in staat om samen met verschillende publieksgroepen geschiedenis te bedrijven, bijvoorbeeld door academische kennis te vertalen. En je weet als geen ander hoe je als historicus een zinvolle bijdrage kunt leveren aan het denken over hedendaagse vraagstukken als klimaatverandering, diversiteit, en de omgang met (omstreden) erfgoed. 

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Als historicus ben je in staat om nauwkeurig te kijken naar de manier waarop mensen met geschiedenis omgaan, en waarom ze dat doen. Je onderzoekt hoe individuen, overheden en instellingen de geschiedenis al dan niet bewust inzetten om bepaalde belangen te verdedigen. Je hebt diepgaande kennis over de vele toepassingen van geschiedenis en over de effecten hiervan op de samenleving. Historici onderscheiden zich doordat ze historische duiding kunnen geven, door andere vragen te stellen. Bovendien weten ze samen te werken met en de vertaalslag te maken naar verschillende publieksgroepen.

Wat kun je ermee?

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld