Studieprogramma Geschiedenis en Actualiteit

Het studieprogramma bestaat uit academische vakken en toepassingscursussen, met de mogelijkheid om stage te lopen. Een belangrijk onderdeel is de praktische ervaring die je opdoet met het ontwikkelen van historische producten voor maatschappelijke partners. Je kunt instromen in september en in februari.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

  • Cursussen

    Het studieprogramma bestaat van Geschiedenis en Actualiteit bestaat uit 60 EC. Dit zijn verplichte vakken (25 EC) en vrije ruimte (15 EC). Daarnaast werk je in het midden van het jaar aan je masterscriptie met een studielast van 20 EC. Hier vind je een schematische weergave van het programma. Let op: je volgt dit programma als je in september instroomt. Aan het einde van deze pagina vind je informatie over de februari-instroom.

    Studieprogramma Cursussen

Studeren in het buitenland

Tijdens je master heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of scriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken en ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Ook staat het mooi op je cv.

Kijk op de website van Radboud International voor informatiebijeenkomsten, inspiratie, kosten, beurzen, stageplaatsen en antwoorden op veelgestelde vragen. Van studentenervaringen tot visum.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.