Studieprogramma Geschiedenis en Actualiteit

Het studieprogramma bestaat van Geschiedenis en Actualiteit bestaat uit 60 EC. Dit zijn verplichte vakken (25 EC) en vrije ruimte (15 EC). Daarnaast werk je in het midden van het jaar aan je masterscriptie met een studielast van 20 EC. Hier vind je een schematische weergave van het programma. Let op: je volgt dit programma als je in september instroomt. Aan het einde van deze pagina vind je informatie over de februari-instroom.

Totaal EC
60 EC
Verplichte cursussen
P1
P2
P3
P4
Keuze uit onderzoekscolleges Geschiedenis en Actualiteit
10 EC
 1. P1
 2. P2
Vrije ruimte
P1
P2
P3
P4
 1. P3
Keuze uit projectcolleges Geschiedenis en Actualiteit
10 EC
 1. P4
Thesis & research
P1
P2
P3
P4
 1. P2
 2. P3

Vakomschrijvingen

Toegepaste geschiedenis

Veel afgestudeerde historici komen te werken voor maatschappelijke organisaties, bedrijven en (semi)overheidsinstellingen of gaan als ZZP’er in opdracht voor hen aan de slag. Je dagelijkse werk wordt dan in de eerste plaats bepaald door actuele vraagstukken en praktische problemen, veel minder door wetenschappelijke debatten of academische vraagstellingen. Je bent ook niet meer veilig onder historici, maar krijgt te maken met collega’s die (soms totaal) andere opleidingen hebben gevolgd. Veel organisaties en instellingen kiezen heel bewust voor een divers samengesteld team zodat zij de vraagstukken die aan de orde zijn vanuit verschillende perspectieven kunnen analyseren en oplossen. Wat is in zo’n team dan jouw bijdrage als historicus? Wellicht ben je op het onderwerp geen deskundige. Wat breng jij dan wél in – naast de bekende vaardigheden van een goede pen en het vermogen om grote hoeveelheden en diverse informatie te verwerken?

In deze cursus leer je inzien hoe historische analyses, of analyses die vanuit een geschiedkundige benadering zijn opgezet, kunnen bijdragen aan de aanpak van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Als toegepast historicus ben je bij uitstek in staat om processen te reconstrueren en te denken vanuit de lange termijn en om parallellen en alternatieven te identificeren, analyseren en bruikbaar te maken. Je kunt werkgevers echter niet alleen rijkere informatie en perspectieven bieden om beslissingen te nemen, maar je kunt hen ook overtuigend uitleggen wat de toevoegde waarde is van zulke ‘toegepaste geschiedenis’. In deze cursus maak je daarom niet alleen kennis met een aantal methodes en technieken die in het bijzonder geschikt zijn om in te zetten in een hedendaagse context, maar je leert ook de ‘vertaalslag’ te maken naar de beknopte teksten en presentaties waarmee je op heldere wijze inzichten en aanbevelingen voorlegt.

Publieksgeschiedenis

In deze cursus maak je kennis met het brede (werk)veld van de publieksgeschiedenis. Publiekshistorici werken vanuit een veelheid aan settings, van musea, archieven, bibliotheken en historische verenigingen, tot overheidsinstellingen, kranten- en televisieredacties en scholen. Daar geven ze voor en met een breed en gevarieerd publiek betekenis aan het verleden. Ze nemen daarbij verschillende rollen aan en bedienen zich van diverse media. Ze organiseren publieksevenementen en tentoonstellingen, ontwikkelen documentaires en adviseren bij historische films, televisieprogramma’s en romans, of schrijven publieksboeken.

De publiekshistoricus moet de kennis en vaardigheden van de academisch historicus combineren met een specifiekere set aan skills. Een publiekshistoricus activeert het historisch bewustzijn bij verschillende sociaal-culturele groepen. Dat doe je door academische inzichten te vertalen voor een breed publiek, te luisteren naar de vragen en verhalen die bij dat publiek leven en samen met dat publiek geschiedenis te bedrijven. Deze cursus legt een theoretisch fundament en verschaft je inzicht in en laat je oefenen met de communicatieve, sociale en praktische vaardigheden die nodig zijn om in erfgoedinstellingen (zoals musea en archieven), diverse media, onderzoeksbureaus en overheidsinstellingen als publiekshistoricus aan de slag te gaan. Medewerkers van de Maand van de Geschiedenis geven gedurende deze cursus verscheidene workshops. Ze helpen je te bouwen aan een netwerk en een portfolio die in je loopbaan als historicus goed van pas zullen komen.

Onderzoekscolleges

In de onderzoekscolleges doorloop je de hele cyclus van historisch onderzoek: van de keuze van een onderwerp en vraagstelling, materiaal en methoden tot conclusies en verslaglegging. Ieder jaar hebben we een aantal thema's waaruit je kunt kiezen. In studiejaar 2022-2023 zijn dat:

Je leest meer over deze vakken in de online studiegids(verwijst naar een andere website).

Actualiteitencollege

Terwijl je bezig bent met het projectcollege of stage, kom je 7 bijeenkomsten samen op de universiteit om met je groepsgenoten en docenten kritisch na te denken over kwesties die er op dat moment toe doen in het maatschappelijke debat. In het Actualiteitencollege word je aangesproken op je creativiteit, je denkkracht en je vermogen om al het geleerde uit de master toe te passen.
 
De precieze onderwerpen liggen uiteraard niet van tevoren vast. Welke van de in de master besproken dilemma's en spanningen doen zich as we speak voor?

 • Vraagt een televisie-item over de aanpassing van de geschiedeniscanon om een nadere reactie?
 • Dwingt een volgende stap in de soap rond de herbouw Donjon in Nijmegen tot een analyse?
 • Blijkt uit een concrete uitspraak van de minister-president dat er een reflectie over de positie van Nederland als klein land binnen de EU nodig is?
 • Nodigt een burgerinitiatief van Geen Stijl om een kritische ingezonden brief?

We besluiten in overleg welk actueel onderwerp of onderwerpen we gaan uitdiepen en welke concrete output daarbij het beste past: wordt het een journalistiek artikel, een uitgewerkt voorstel voor een debatavond, een discussienota of een advies aan één of meerdere belanghebbenden? Zo laat je zien in staat te zijn in korte tijd je inzichten en standpunt creatief en overtuigend over te brengen op een niet-academische doelgroep – en zo een rol te spelen in het actuele maatschappelijke debat.

Projectcolleges

In de projectcolleges doe je ervaring op met historisch onderzoek in de praktijk. Je kunt kiezen uit een aantal projecten die in samenwerking met een relevante organisatie op de arbeidsmarkt worden ingericht. Samen met een kleine groep studiegenoten werk je aan een praktijkopdracht. Om een beeld te krijgen van zo'n opdracht, kun je hier de resultaten bekijken van het project dat studenten afgelopen jaar uitvoerden in opdracht van Erfgoed Brabant, Stadsmuseum Tilburg en de Fraters van Tilburg. Je kunt een projectcollege vervangen door een individuele stage. Als je dit wilt, zoek je zelf (in overleg met de coördinator) een stageplek en bijhorend stageproject.

Masterscriptie

In je scriptie laat je zien dat je vanuit een gevorderde deskundigheid historisch wetenschappelijk onderzoek kunt verrichten. Dat betekent ook dat je het gekozen onderwerp en de vraagstelling weet in te passen in de actuele stand van kennis en discussie in het vakgebied.

Instroom in februari

Het programma voor de instroom in februari wijkt af van de september-instroom. Je volgt de volgende vakken:

 • Erfgoed Studies 
 • De constructie van het verleden: filosofie van de geschiedenis en het voortgezet onderwijs
 • Research Seminar Changing answers to the 'social question' 1870-1940
 • Individuele Masterstage
 • Keuze: Publieksgeschiedenis of Toegepaste geschiedenis 
 • Keuze: Leeslijst Geschiedenis en Actualiteit of Het Transhistorische museum (beperkt aantal plaatsen)
 • Masterscriptie Geschiedenis en Actualiteit

Meer informatie over het studieprogramma en de inhoud van de vakken van de februari-instroom kun je hier vinden.