Waarom de studie Geschiedenis en Actualiteit in Nijmegen?

Welke vragen stelt de samenleving aan historici? Hoe ga je daar als historicus mee om? Welke kwaliteiten heb jij als historicus te bieden? En hoe geef je daaraan in de praktijk vorm? In deze masterspecialisatie onderzoek je hoe mensen omgaan met geschiedenis en denk je kritisch na over de rol die historici kunnen spelen in de maatschappij. Je onderzoekt hoe de geschiedenis haar sporen nalaat in het heden, maar ook hoe het heden onze blik op het verleden bepaalt. Je analyseert hoe de geschiedenis wordt gebruikt en misbruikt om de toekomst richting te geven. Je leert samen te werken met en de vertaalslag te maken naar verschillende publieksgroepen. Bovendien leer je actuele maatschappelijke vraagstukken op te lossen binnen multidisciplinair samengestelde teams.

  • Je wordt breed en academisch opgeleid en tegelijkertijd goed voorbereid op de arbeidsmarkt. De specialisatie bestaat uit een academisch gedeelte waarin het wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen geschiedenis en actualiteit centraal staat, en een toegepast deel. 
  • Je kunt je binnen Geschiedenis en Actualiteit specialiseren door middel van het masterprofiel erfgoedbeleidNa je mastertrack met deze profilering heb je het gereedschap en de bagage om over erfgoedkwesties te adviseren en hiermee uitvoerend aan de slag te gaan. 
  • Het projectcollege is een collectieve stage waarbij je in kleine teams samenwerkt met een relevante instelling of organisatie in het historische veld. Voorbeelden van projectcolleges zijn: Bestuurlijk Brabant, Koloniaal erfgoed delen (Katholiek Documentatiecentrum), Van Elektrum tot E-Currency: moderne betaalmiddelen in historisch perspectief.
  • Keuzevakken geven je de ruimte om zelf invulling te geven aan je studie. 
  • Uit de Keuzegids 2024 blijkt dat de opleiding bovengemiddeld scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit