Willem Eikelboom

Portretfoto Willem Eikelboom
Inhoudelijk heeft de master mij veel kennis opgeleverd binnen de klinische (neuro)psychologie die mij helpt bij het kritisch evalueren van de thema's waarmee ik werk.
Naam
Willem Eikelboom
Opleiding
Gezondheidszorgpsychologie
Startdatum studie
Huidige functie
Promovendus bij het Alzheimercentrum
Vooropleiding
Bachelor Psychologie (Radboud Universiteit)

Oud-student Willem Eikelboom heeft de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie afgerond. 

Hoe heb je de master(specialisatie) ervaren?

Ik heb het ervaren als een mooie verdieping op de bachelor. De combinatie van theorie en praktijk was erg goed!

Wat vond je het meest uitdagend aan de master(specialisatie)? Zijn er dingen waar je tegenaan liep?

Het was best spannend om tijdens de vaardigheidstrainingen de therapeut te zijn van je mede-studenten. En je komt erachter dat psychische problemen in de praktijk anders uitpakken dan in de boekjes en richtlijnen. De combinatie van inhoudelijke vakken over psychopathologie en psychodiagnostiek met de trainingen was pittig en vroeg om veel discipline. Daarnaast is het doen van een klinische stage vaak nieuw voor mensen en is dit samen met het schrijven van je thesis erg intensief.

Geef een korte omschrijving van je huidige functie en werkzaamheden. Welke vaardigheden/kennis die je hebt opgedaan tijdens je master(specialisatie) komen van pas bij je huidige functie?

Ik werk nu als promovendus bij het Alzheimercentrum van het Erasmus MC in Rotterdam. Hier doe ik onderzoek naar hoe psychiatrische symptomen eerder herkend en behandeld kunnen worden bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. Als onderzoeker heb ik veel profijt van de vaardigheden die ik tijdens de master heb opgedaan door het lezen van veel wetenschappelijke literatuur en het schrijven van een masterthesis.

Inhoudelijk heeft de master mij veel kennis opgeleverd binnen de klinische (neuro)psychologie die mij helpt bij het kritisch evalueren van de thema's waarmee ik werk. De vaardigheidstrainingen en klinische stage hebben mij kennis laten maken met het geven van behandeling waardoor ik zekerder in mijn schoenen sta wanneer ik nu behandeling en ondersteuning geef aan mantelzorgers van mensen met dementie.

Wat maakt het werken binnen dit vakgebied zo interessant en belangrijk?

De theorie en het wetenschappelijk onderzoek gaan hand in hand met de klinische praktijk. Dit maakt dat je kritisch leert werken en getraind bent in het reflecteren op je eigen kunnen.

Binnen mijn huidige baan zie ik dit terug en kan ik mij op een abstract niveau bezig houden met psychologische constructen terwijl ik tegelijkertijd de patiënt en omgeving kan ondersteunen bij het omgaan met psychiatrische problemen.

Heb je een tip voor onze masterstudenten?

De setting is kleiner en intiemer in vergelijking met de bachelor, doe daar je voordeel mee! Docenten zijn makkelijk te benaderen en denken graag met je mee over jouw toekomst!