Plaatsingsprocedure voor Gezondheidszorgpsychologie

Nadat je stap 3 van de aanmeldprocedure hebt voltooid, word je uitgenodigd om in een tweede vragenlijst je documenten aan te leveren voor de selectie- en plaatsingsprocedure. Welke documenten dit betreft, vind je onderaan deze pagina.

Je aanmeldvragenlijst is dus niet hetzelfde als je plaatsingsvragenlijst. Meld je je tussen 1 april en 1 mei aan (voor de september-instroom) of tussen 1 oktober en 1 november (voor de februari-instroom)? Dan ontvang je beide vragenlijsten gecombineerd in één vragenlijst. Meld je je daarvóór aan? Dan ontvang je eerst de aanmeldvragenlijst. De plaatsingsvragenlijst volgt dan resp. vanaf 1 april en 1 oktober.

Let op: Ook al staat Studielink open tot en met 1 mei (voor de september-instroom) en tot 1 november (voor de februari-instroom), we raden met klem aan je uiterlijk 15 april c.q. 15 oktober aan te melden. Op 1 mei c.q. 1 november dient jouw aanmeldingsdossier compleet te zijn, inclusief alle selectiedocumenten.

Plaatsingsprocedure

De plaatsingsprocedure bestaat uit twee onderdelen: de selectiecommissie Gezondheidszorgpsychologie maakt eerst een voorselectie aan de hand van de documenten die kandidaten in hun vragenlijsten verstrekken. Alleen deze groep studenten wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Het kan dus voorkomen dat je niet wordt uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

Tijdens de plaatsingsprocedure wordt beoordeeld of je op basis van de volgende kwalitatieve toelatingscriteria geschikt bent voor de opleiding:

 • Het gemiddelde cijfer van studieonderdelen (behaald tot het moment van aanmelding) van de bachelor
 • Motivatie voor de opleiding
 • Ambitie voor een beroep als psycholoog in de gezondheidszorg
 • Goede communicatievaardigheden en vermogen om te reflecteren op de persoonlijke en professionele ontwikkeling als psycholoog in de gezondheidszorg (in opleiding).

 

Procedure voor start september 2024

 • Zorg ervoor dat jouw aanmeldingsvragenlijst en plaatsingsvragenlijst zijn ingediend. Alleen dan kom je in aanmerking voor deelname aan de plaatsingsprocedure. Hieronder kan je alvast bekijken welke documenten je moet uploaden. 
 • De toelatingscommissie bepaalt uiterlijk op 17 mei (2024) op basis van de documenten welke kandidaten tot de selectiegesprekken worden uitgenodigd.
 • Mocht je na 21 mei nog niks van ons hebben gehoord, benader dan ons secretariaat.
 • De selectiegesprekken vinden plaats op 23 en 24 mei 2024.
 • Alle kandidaten ontvangen uiterlijk 3 juni bericht of zij al dan niet voor de masterspecialisatie in september 2024 geselecteerd zijn.
 • Daadwerkelijke toelating tot de masterspecialisatie is pas mogelijk als je voor de daadwerkelijke start je bacheloropleiding hebt afgerond en je de inschrijving voor de masterspecialisatie in Studielink hebt voltooid.
 • Verblijf je tijdens de periode van de selectiegesprekken voor je studie in het buitenland? Meld dit dan uiterlijk 1 mei 2024 via gzp [at] psych.ru.nl (gzp[at]psych[dot]ru[dot]nl).

Vereiste documenten voor plaatsing GZP

Voor de plaatsing GZP moet je de onderstaande documenten uploaden in OSIRIS Application.

Motivatie

Maak voor het beschrijven van je motivatie gebruik van dit formulier. Andere formats en langere beschrijvingen dan 200 woorden per antwoord worden niet in behandeling genomen.

CV

Zorg voor een overzichtelijk CV van maximaal twee pagina’s in A4, met daarin onder andere de volgende kopjes:

 • Persoonsgegevens
 • Huidige opleiding
 • Afgeronde opleidingen
 • Relevante (betaalde en onbetaalde) werkervaring
 • Hobby’s.

CV's langer dan 2 A4 worden niet in behandeling genomen.

Behaalde bachelorvakken relevant voor LOGO-eisen

Ten tijde van het toelatingsverzoek dien je 14 ec aan LOGO-relevante bachelorvakken behaald te hebben. Tevens zijn we geïnteresseerd in het gemiddelde cijfer van je (tot nu toe) behaalde derdejaars bachelorvakken.

Van studenten die hun bachelor Psychologie aan de Radboud Universiteit volgen, zullen we deze gegevens uit Osiris halen.

Heb jij je bachelor aan een andere universiteit behaald? Vul dan op dit formulier jouw gemiddelde cijfer in van de vakken die je tot het moment van uploaden hebt behaald. Vul op dit formulier tevens in welke van jouw bachelorvakken overeenkomen met de vereiste LOGO-onderdelen (let op: dit kunnen eerstejaars-, tweedejaars of derdejaarsvakken zijn). Vraag eventueel de studieadviseur of LOGO-coördinator van je bacheloropleiding je hierbij te helpen. Zijn er dan nog onduidelijkheden, neem dan contact op met de studieadviseur Psychologie.

Bachelorstudenten van andere universiteiten dan de Radboud worden tevens gevraagd een gewaarmerkt studievoortgangsoverzicht te uploaden, waarop de behaalde cijfers van tweedejaars en derdejaars vakken vermeld staan. Zorg ervoor dat je de studentenadministratie van je bacheloropleiding hier tijdig om vraagt.