Toelating en inschrijving

Welke vooropleiding heb je?
Welke nationaliteit heb je?

Aanmelddeadlines

Selecteer je nationaliteit en vooropleiding om de aanmelddeadlines te bekijken.
Selecteer je vooropleiding om de toelatingseisen en aanmeldprocedure te bekijken.

Plaatsingsprocedure

Nadat je aanmelding voor de opleiding is afgerond, word je uitgenodigd om je selectiedocumenten aan te leveren voor de plaatsingsprocedure. De plaatsingsprocedure is eenvoudig en transparant van opzet. De procedure heeft tot doel studenten te plaatsen die bewust kiezen voor het werkveld van een psycholoog in de gezondheidszorg en voor wie de specialisatie Gezondheidzorgpsychologie een geschikte opleiding is.

Plaatsingsprocedure GZP