Deze opleiding heeft een september- en een februari-instroom. Lees hier meer over in de tekst onder de aanmelddeadlines.

Toelating en inschrijving: februari-instroom

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, EEA student

Begindatum
Einddatum

Buitenlandse vooropleiding, niet EEA student

Begindatum
Einddatum

Let op

We raden je met klem aan twee weken vóór de deadline aan te melden in Studielink, dus uiterlijk 15 oktober 2022. Dit omdat jouw aanmeldingsdossier op 1 november compleet dient te zijn, inclusief alle gevraagde selectiedocumenten. Je ontvangt hiervoor een vragenlijst en deze kent enige verwerkingstijd. Meld je dus uiterlijk twee weken voor de deadline aan via Studielink, zodat we je documenten tijdig kunnen verwerken.

September-instroom

Deze master heeft ook een instroom in september. De aanmelddeadlines voor de september-instroom zijn: 

Nederlandse vooropleiding

  • Begindatum 01-10-2022
  • Einddatum 01-05-2023

 

Buitenlandse vooropleiding, EU/EEA student

  • Begindatum 01-10-2022
  • Einddatum 01-05-2023

 

Buitenlandse vooropleiding, niet-EU/EEA student

  • Begindatum 01-10-2022
  • Einddatum 01-04-2023
     

Let op

We raden je met klem aan twee weken vóór de deadline aan te melden in Studielink, dus uiterlijk 15 april 2023. Dit omdat jouw aanmeldingsdossier op 1 mei compleet dient te zijn, inclusief alle gevraagde selectiedocumenten. Je ontvangt hiervoor een vragenlijst en deze kent enige verwerkingstijd. Meld je dus uiterlijk twee weken voor de deadline aan via Studielink, zodat we je documenten tijdig kunnen verwerken.

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Plaatsingsprocedure

Nadat je aanmelding voor de opleiding is afgerond, word je uitgenodigd om je selectiedocumenten aan te leveren voor de plaatsingsprocedure. De plaatsingsprocedure is eenvoudig en transparant van opzet. De procedure heeft tot doel studenten te plaatsen die bewust kiezen voor het werkveld van een psycholoog in de gezondheidszorg en voor wie de specialisatie Gezondheidzorgpsychologie een geschikte opleiding is.

Plaatsingsprocedure GZP