Picture Global Environment and Sustainability

MasterGlobal Environment and Sustainability

In deze specialisatie bestudeer je hoe internationale overeenkomsten, regels en organisaties, zowel in de publieke als de private sector, kunnen bijdragen aan een oplossing voor complexe wereldwijde duurzaamheidskwesties.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.