Picture Global Environment and Sustainability

MasterspecialisatieGlobal Environment and Sustainability

Dit programma richt zich op het wereldwijde niveau van duurzaamheidstransformaties en beleid waarmee beoogd wordt grote stappen te zetten naar een duurzame toekomst. We richten ons bijvoorbeeld op afspraken over klimaatverandering, biodiversiteit en natuurbehoud.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.