Studieprogramma Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde

Het programma bestaat uit specialisatiecolleges Griekse letterkunde (10 EC) en Latijnse letterkunde (10 EC). Verder volg je, samen met studenten uit het 'cultuur'-programma, een cursus Klassieke Traditie 1 en/of 2 (10 EC), waarin wordt gewerkt met teksten in vertaling. Tot slot heb je 10 EC vrije ruimte en schrijf je een Masterscriptie van 20 EC. Hier vind je een schematisch overzicht van het curriculum; daaronder de vakomschrijvingen.

Over dit studieprogramma

 

  Totaal EC
  60 EC
  Verplichte cursussen
  P1
  P2
  P3
  P4
  Keuzecursussen
  P1
  P2
  P3
  P4

  Keuze uit:

  Minimaal 10 EC, maximaal 10 EC
  1. P3
  2. P4
  Vrije ruimte
  P1
  P2
  P3
  P4
  Vrije ruimte
  10 EC
  1. P1
  2. P2
  3. P3
  4. P4
  Thesis & research
  P1
  P2
  P3
  P4

  Vakomschrijvingen

  Klassieke traditie 1

  Centraal in deze cursus staan de mythen rond Agamemnon en zijn koningshuis, de vloek die op zijn familie rustte en het noodlot dat deze heerser tegemoet ging. We bekijken hoe deze verhalen in verschillende nieuwe media en historische contexten zijn bewerkt, van de oudheid tot heden. Tevens onderzoek je een bewerking naar keuze en geef je hierover een presentatie.

  Klassieke traditie 2

  Ook deze cursus richt zich op de Griekse en Romeinse literatuur en haar doorwerking in de moderne literatuur en cultuur. Centraal in deze cursus staat de Griekse en Latijnse epiek, in het bijzonder de didactische epiek in de zogenoemde wisdom tradition. Je bestudeert onder meer klassieke poëzie van Hesiodus, Homerus, Vergilius en Ovidius in de originele teksten en in vertaling en ook moderne bewerkingen van het genre. Tevens onderzoek je een bewerking naar keuze en geef je hierover een presentatie.

  Griekse taal- en letterkunde

  Ieder jaar bieden we een nieuw thema aan uit de Griekse literatuur. In studiejaar 2021-2022 staat de antieke lezer van Griekse literatuur centraal. De cursus bestaat uit bijeenkomsten van 3 uur, waarin een combinatie van hoor-, werk- en responsiecolleges wordt aangeboden. In 14 weken (perioden 1 en 2) bestuderen we meerdere aspecten van de antieke receptie van klassieke teksten, in de vorm van paraliteraire en subliteraire teksten. Al is er een behoorlijk corpus aan zulke teksten overgeleverd (bijvoorbeeld Ps.-Longinus, De Sublimitate), en zien we een doorsnede van eeuwen receptie in de marges van sommige Middeleeuwse manuscripten (scholia), de vondst van papyri heeft ons een veel breder beeld gegeven van de antieke receptie.

  Latijnse taal- en letterkunde

  Ieder jaar staat een andere schrijver c.q. tekst, genre of thema in de Latijnse literatuur centraal, waarbij de teksten in de brontaal worden gelezen en we discussiëren over kwesties in de wetenschappelijke literatuur rond het gekozen onderwerp; daarnaast schrijf je een werkstuk dat te maken heeft met het onderwerp van de cursus.
  In 2022-2023 zal ofwel Seneca's mythologische tragedie Thyestes, ofwel pseudo-Seneca’s historische tragedie Octavia centraal staan. Het gekozen stuk zal volledig en in een recente editie gelezen worden aan de hand van de beschikbare wetenschappelijke commentaren.

  Vrije ruimte

  In de vrije ruimte kun je een andere mastercursus doen van Oudheidstudies, uit het programma Klassieke cultuur. Je kunt ook een vak buiten de opleiding volgen, aan een andere faculteit, bij een andere universiteit in Nederland of zelfs in het buitenland. Ook de opleiding Geschiedenis biedt interessante modules aan voor studenten van Oudheidstudies.

  Daarnaast kun je deelnemen aan landelijke cursussen van Masterlanguage, doorgaans gehouden aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR) of aan het Nederlands Instituut in Athene (NIA), aangevuld met cursussen in Utrecht. Om zo'n cursus te volgen als keuzeonderdeel heb je toestemming nodig van de examencommissie van Oudheidstudies. Om zo'n cursus te volgen als keuzeonderdeel (10 ec) binnen de MA is geen toestemming van de Examencommissie vereist.

  Masterscriptie

  Je rondt je master af met een masterscriptie over een zelfgekozen onderwerp. Je laat zien dat je zelfstandig en wetenschappelijk kunt schrijven over een zelf verricht onderzoek binnen de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde. Om je een indruk te geven, hieronder enkele titels van recente masterscripties:

  • Heracles’ karakterisering in de werken van Euripides, Aristophanes, Apollonius Rhodius en Theocritus
  • Theophrastus, waar zijn we nu helemaal mee bezig?
  • Wie is Corinna? Een analyse van het personage Corinna in Ovidius’ Amores
  • Jezus als epische held in de cento Probae
  • Van straat naar studeerkamer: Juvenalis Satire 1 en 10