Waarom de studie Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde in Nijmegen?

De tragedie kennen we als een pijler van de Europese cultuur. Waarom ziet ze eruit zoals ze eruit ziet? Hoe leeft ze voort in latere periodes? Welke retorische trucs worden ingezet om de beruchte Clodius en Clodia te framen als het vleesgeworden kwaad? En wat valt er allemaal voor nieuws te ontdekken in de literaire papyri die de laatste decennia zijn ontdekt? Jij verdiept je in klassieke thema’s, zet je tanden in de taal en legt de wereld achter de woorden bloot. Door je verder te verdiepen in de Griekse en Latijnse taal en cultuur betreed je een bijzondere wereld. Van Archilochus tot Cicero, en van Euripides’ Medea tot de Metamorphosen van Ovidius. Bovenal krijg je toegang tot de wereld die achter die woorden schuil gaat.

  • Je hebt keuzeruimte om je studieprogramma zelf vorm te geven. Zo kun je kiezen voor een stage of voor cursussen buiten de opleiding, buiten de Radboud Universiteit of zelfs buiten Nederland.
  • De opleiding heeft uitstekende contacten met middelbare scholen en met universiteiten en onderzoeksinstituten in het buitenland. Onderzoekers uit binnen- en buitenland verzorgen regelmatig gastcolleges en lezingen.
  • De opleiding is kleinschalig: het onderwijs is interactief en de sfeer persoonlijk en betrokken. Studievereniging Sodalicium Classicum Noviomagense (Soda) speelt daarin een belangrijke rol als verbinder tussen onderwijs, onderzoek en ontspanning. Het Soda organiseert onder meer borrels, carrièredagen en excursies.
  • Je participeert in onderzoek en leert de wetenschap van binnenuit kennen. Je leert zelfstandig onderzoeksmethoden en -technieken te hanteren en van je bevindingen verslag te doen.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit