Waarom de studie Grote ideeën en hun geschiedenis in Nijmegen?

In deze master leer je huidige ideeën en begrippen vanuit hun geschiedenis te begrijpen. Door te zien waar actuele kwesties vandaan komen, leer je ze in een breder verband te bekijken en begrijp je ze daardoor beter.

Deze specialisatie bouwt voort op historische inslag van de Bachelor Filosofie aan de Radboud Universiteit. Ook veel van onze docenten en onderzoekers specialiseren zich in de geschiedenis van de filosofie.

  • Onze studenten beoordelen deze opleiding met een 8,5. Bron: Nationale Studenten Enquête 2019.
  • Unieke verbinding van actuele kwesties met hun geschiedenis.
  • Je hebt grote keuzevrijheid in het samenstellen van je studieprogramma. Je kunt een masterseminar volgen bij één van de andere specialisaties van Filosofie of een stage lopen, bijvoorbeeld bij een uitgeverij, een bibliotheek, de overheid, of in de onderzoeksjournalistiek. Daarnaast is er voldoende vrije ruimte om je eigen programma op maat samen te stellen.
  • Je docenten zijn experts binnen hun vakgebied. Hun onderzoek vindt plaats in het internationaal vooraanstaande en als excellent beoordeelde Center for the History of Philosophy and Science.

Waarom geschiedenis belangrijk is

Als je in je beroep na de master een journalistiek stuk moet schrijven over ‘vrije wil’, dan kan het nuttig zijn om dit begrip vanuit een historische invalshoek te benaderen om te begrijpen hoe het is ontstaan en hoe het zich heeft ontwikkeld. Als je een discussie over de consequenties van de neurowetenschap moet leiden, dan zal de ideeëngeschiedenis je helpen om het probleem van de verbinding tussen lichaam en geest in een specifieke historische context te plaatsen. Je argumenten zullen dan winnen aan nuance. Dit zijn voorbeelden van de manier waarop een historisch perspectief je kan helpen actuele ideeën beter te begrijpen en kritisch tegemoet te treden. Deze masterspecialisatie richt zich op de oorsprong en ontwikkeling van actuele ideeën. Je krijgt onderwijs van historici van de filosofie en wetenschap die kijken naar de diepere achtergronden van huidige debatten. Het onderwijs van deze specialisatie is geworteld in het onderzoek van het Center for the History of Philosophy and Science dat als enig instituut in de wereld wetenschap en filosofie in hun historische relatie bestudeert.

In de masterseminars van deze specialisatie worden telkens lange lijnen door de geschiedenis getrokken. Een recent voorbeeld is een cursus waarin opvattingen over ruimte en tijd bekeken werden in hun ontwikkeling van Aristoteles tot en met Kant. Een andere cursus werd gewijd aan de geschiedenis van het begrip ‘toeval’ van de Oudheid tot de kwantummechanica. Door naar de historische wortels van deze begrippen te kijken, konden de studenten begrijpen welke rol ideeën zoals ‘toeval’, ‘noodzakelijkheid’, ‘waarschijnlijkheid’, ‘vrijheid’ en ‘contingentie’ spelen in uiteenlopende hedendaagse filosofische en wetenschappelijke debatten. In een derde cursus werden de debatten over de evolutietheorie vanaf het begin tot aan de huidige tijd gevolgd. Op deze manier werd inzichtelijk hoezeer ons huidige mensbeeld beïnvloed is door de evolutietheorie. In de toekomst staan er ook cursussen op het programma over de ideeën ‘geluk’, ‘welzijn’, ‘empathie’, en ‘biopolitiek’.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit

F.C. Sophia

Studievereniging F.C. Sophia

F.C. Sophia is de studievereniging voor studenten filosofie en PPS (Philosophy, Politics and Society) van de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. F.C. Sophia organiseert filosofische en sociale activiteiten, zoals maandelijkse borrels, lunches, weekenden weg, spelletjes- en feestavonden, barbecues en meer. 

Bezoek F.C. Sophia in kamer E.16.18a (op de 16e verdieping van het Erasmus gebouw) voor filosofische discussies, vragen over de studievereniging of voor een drankje met medestudenten. Bezoek ook de website en Facebook pagina.