Menselijke cellen

MasterHuman Biology

Combineer fundamentele menselijke biologie met klinische studies. Je wordt opgeleid om de brug te slaan tussen biomedisch onderzoek en de klinische praktijk. Je krijgt ook de kans om samen te werken met hoog aangeschreven onderzoeksgroepen.

Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.