Over ons onderzoek

Deze masterspecialisatie is nauw verbonden met het Radboud Institute for Health Science (RIHS) en het Radboud Institute of Molecular Life Sciences (RIMLS). Op deze pagina kun je meer lezen over de relevante onderzoeksinstituten en afdelingen waar ons zeer gerenommeerde onderzoek plaatsvindt.

Onderzoeksinstituten

Radboud Institute for Health Sciences

Human Biology is verbonden met het Radboud Institute for Health Sciences (RIHS), dat tot doel heeft vroege biomedische ontdekkingen te vertalen naar toegepaste klinische praktijk en volksgezondheid. De thema's omvatten diverse ziekten, zoals kanker, bewegingsstoornissen en ontstekingsziekten. Als masterstudent heb je de mogelijkheid om je stage te doen bij RIHS.

Radboud Institute for Molecular Life Sciences

Het Radboud Institute for Molecular Life Sciences is een toonaangevend interfacultair onderzoeksinstituut van de Faculteit der Wetenschappen (Radboud Universiteit) en van de Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc). Met wetenschappelijke expertise van zowel moleculaire als medische wetenschappen streeft RIMLS naar een beter begrip van de moleculaire mechanismen van ziekte. Door fundamenteel en klinisch onderzoek te combineren, verkrijgen onderzoekers bij RIMLS veelzijdige kennis van (patho)fysiologische processen.

Onderzoeksafdelingen

Tijdens je masterstage breng je meer dan de helft van je tijd door in een laboratorium. Op die manier krijg je uitgebreide praktische onderzoekservaring. Je kunt ervoor kiezen om je stage te doen bij onderzoeksafdelingen van RIHS of RIMLS, of elders. Enkele relevante afdelingen zijn:

Human genetics

Human Genetics

De afdeling Human Genetics behandelt en onderzoekt erfelijke ziekten bij patiënten en hun families. Hun onderzoek richt zich op de karakterisering van nieuwe ziektegenen en leidt ook tot nieuwe therapeutische strategieën. Interessante onderwerpen zijn blind- en doofheid, kanker, aangeboren afwijkingen en verstandelijke handicaps.

Department of Physiology

Physiology

Deze afdeling streeft naar en bevordert kennis over hoe het menselijk lichaam functioneert door een begrip van biomoleculen, cellen, organen en organismen. De afdeling doet basis- en klinisch relevant onderzoek op het hoogst haalbare niveau, variërend van moleculen tot mensen, met als doel (patho)fysiologische mechanismen te ontrafelen en uiteindelijk de kwaliteit van leven van mensen van alle leeftijden te verbeteren.

Department of Nephrology

Nephrology

De afdeling Nephrology is een volledig uitgerust centrum voor niervervangende therapie en biedt alle dialysemodaliteiten aan. Bovendien worden niertransplantaties uitgevoerd met nieren van zowel levende als overleden donoren. Het klinische en fundamentele onderzoek van deze afdeling richt zich op glomerulaire ziekten en niertransplantatie.

Department of Hematology

Hematology

De afdeling Hematology verricht onderzoek naar bloedgerelateerde ziekten. De afdeling is sterk betrokken bij ondersteunende zorgstudies voor kwaadaardige ziekten, die bijvoorbeeld tot doel hebben de verdraagzaamheid van intensieve chemotherapie te optimaliseren. Andere aandachtsgebieden zijn immunotherapie, beenmergaandoeningen en het myelodysplastisch syndroom.

Department of Molecular Pharmacology and Toxicology

Molecular Pharmacology and Toxicology

Het onderzoek van deze afdeling richt zich op gepersonaliseerde farmacotherapie en systeemfarmacologie/toxicologie, variërend van molecuul tot patiënt. Het doel is de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen te verbeteren, inclusief overdoses en vergiftigingen. Ze onderzoeken het volledige spectrum van moleculair tot klinisch niveau.