Student Human Rights and Migration

MasterHuman Rights and Migration

Internationale en Europese wetten hebben grote invloed op de positie en mobiliteit van burgers in de EU. In deze master leer je over de belangrijkste internationale rechtbanken en hoe zij de rechten van individuen beschermen.

Keuzegids 2022 masters
Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.