Waarom Information Sciences studeren in Nijmegen?

Er is bijna geen bedrijf ter wereld dat geen gebruik maakt van ICT in wat voor vorm dan ook. Veel van hen hebben problemen bij het laten doen van ICT wat het zou moeten doen. Dus wenden ze zich tot ICT-technici voor advies. Echter zijn technische problemen vaak slechts het topje van de ijsberg, en is een breder perspectief nodig om ze te begrijpen en op te lossen. Dit programma leert je de brede theoretische basissen die je nodig hebt om het technologische aspect van elk ICT-project dat op je pad komt te begrijpen, waarbij je verder kijkt dan technologische zorgen bij het aanpakken van ICT-gerelateerde problemen in de praktijk. Het bouwt voort op expertise op het gebied van information architecture, systeemtheorie en de kwaliteit en beveiliging van informatiesystemen.

Dit programma is geschikt voor zowel studenten met een technologische achtergrond met managementambities, als voor degenen met een managementachtergrond en een sterke affiniteit met technologie die zich willen specialiseren in ICT.

Waarom Information Sciences?

  • Het programma biedt je een unieke combinatie van technologische en organisatorische expertise.
  • Er is een grote vraag naar goed opgeleide informatie-experts die verder kunnen kijken dan de technische aspecten van IT en die begrip hebben van het organiseren en beheren van het gebruik van IT in organisaties, en bij het kiezen van de beste oplossingen die zorgen voor degelijke, veilige en gebruiksvriendelijke technologie.
  • Je wordt onderwezen door toponderzoekers en experts van de Nijmegen School of Management (NSM) en het Institute of Computing and Information Sciences (iCIS). NSM brengt expertise in op het gebied van Bedrijfskunde, Organisatieontwerp & -ontwikkeling, en Kennismanagement, en iCIS brengt expertise in op het gebied van Cyberbeveiliging, Privacy, en Big Data. Afhankelijk van de keuzevakken die je volgt, kun je ervoor kiezen om je te specialiseren in deze onderwerpen.
  • Via GipHouse, een virtueel softwarebedrijf van de Radboud Universiteit dat volledig wordt gerund door studenten, kun je ervaring opdoen in het managen van het ontwerp en de implementatie van nieuwe ICT-oplossingen in een praktische setting.

Wil je meer weten van wat de Radboud Universiteit te bieden heeft? 

Waarom Radboud Universiteit