Internationaal en Europees Recht

De masteropleiding Internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit is uniek omdat zij niet alleen een gedegen inzicht biedt in het internationaal en Europees recht in het algemeen, maar ook verdere specialisatie mogelijk maakt. Na afronding van de verplichte vakken kun je je specialiseren in een van de vier tracks.

Specialisaties

 • International and European Law Advanced

  Ontwikkel een diepgaand inzicht in het internationaal- en Europees recht, inclusief een grondige kennis van de externe dimensie van het Europees recht en de regels die het internationale rechtsverkeer tussen staten vormgeven.

 • Business Law

  Door de toenemende globalisering is er een groeiende vraag naar internationale juristen. Met deze opleiding word je een expert op het snijvlak van internationaal, Europees en nationaal ondernemingsrecht.

 • Human Rights and Migration

  Internationale en Europese wetten hebben invloed op de positie en mobiliteit van allerlei mensen binnen de EU. In deze master leer je over de belangrijkste regels en hoe zij de rechten beschermen van bijvoorbeeld vluchtelingen en arbeidsmigranten.

 • European Law and Global Affairs

  Een expert worden op het gebied van Europees recht, maar ook de internationale betrekkingen van de Europese Unie vanuit andere academische perspectieven bestuderen? Kies voor de masterspecialisatie European Law and Global Affairs!