Two people shaking hands.

MasterInternational Relations

Het oplossen van de hedendaagse wereldwijde problemen vergt een grondiger inzicht in de essentiële spelers die de internationale politiek vormgeven: overheden, intergouvernementele organisaties, media, multinationals en ngo's.

Keuzegids 2022 masters
Deze opleiding heeft als voertaal Engels. Bezoek de Engelse pagina voor alle informatie over deze opleiding.