Saskia (anoniem)

Het was heel bijzonder om in Turkije te zijn en mee te maken hoe Turkije zich tussen Europa en het Midden Oosten bevindt.
Naam
Saskia (anoniem)
Opleiding
Islam, Politiek en Samenleving

Saskia (fictieve naam) heeft in 2017 de master Islamstudies afgerond. Haar scriptie schreef ze over een onafhankelijke Koerdische regio in Syrië. Ze heeft onderzocht of de regio een toekomstperspectief had om te blijven bestaan als autonome regio. Na haar master is ze begonnen met de opleiding Recherchekunde bij de politie die ze tot op heden doet. Vanwege haar werk bij de recherche wil ze graag anoniem blijven

Via Islamstudies bij de Recherche

Saskia heeft altijd al bij de politie gewild. Toch wist ze dat ze meer wilde dan enkel als agent op straat staan. Ze heeft altijd interesse in cultuur en religie gehad, door dit te bestuderen richt je je op wat mensen doen maar vooral ook waarom mensen dingen doen. Door haar master Islamstudies is ze gespecialiseerd in radicalisering, polarisatie en terrorisme. Ze heeft haar master strategisch gekozen om uiteindelijk met haar specialisatie naar de opleiding Recherchekunde te kunnen gaan. Ze heeft specifiek voor de opleiding Recherchekunde gekozen omdat ze hiermee meer bevoegdheden krijgt dan wanneer ze alleen specialist zou zijn geworden. Door de opleiding krijgt ze de bevoegdheden om bijvoorbeeld zelf huiszoekingen te doen. Ze is werkzaam bij de landelijke eenheid van de politie. Daardoor krijgt ze vaker te maken met grotere, internationale onderwerpen zoals Syrië-gangers.

De toegevoegde waarde van islam, politiek en samenleving

Tijdens haar studie is Saskia onder andere in Irak en Turkije geweest. ‘Het klinkt misschien cliché maar het buitenland verandert je. Het was heel bijzonder om in Turkije te zijn en mee te maken hoe Turkije zich tussen Europa en het Midden Oosten bevindt. We kregen politieke vakken waarin werd besproken hoe Turkije omgaat met de situatie in Syrië en Europa, maar buiten op straat merk je ook hoe dit daar speelt.’ Bovendien zijn haar lessen Turks en Arabisch nuttig in haar huidige werk. Saskia is in staat om zelf Arabische tekstjes te vertalen of om namen te lezen.

Diversiteit binnen de politie

Bij de recherche werken mensen met allerlei verschillende studie achtergronden. Deze diversiteit is iets waarnaar gestreefd wordt zodat de kans op tunnelvisie kleiner wordt. Het is belangrijk om met een open blik te werk te gaan zonder vooringenomen te zijn. De teams bestaan vaak uit een mix van mensen die jarenlang op straat hebben gestaan en mensen met een wetenschappelijke achtergrond. Door deze diversiteit merkt Saskia dat het verschil onderling groot kan zijn in bijvoorbeeld de kennis over islam. Tijdens huiszoekingen is het belangrijk om kennis te hebben over de Arabische en/of islamitische achtergrond van de personen die worden onderzocht.