Onderzoek

De docenten doen onderzoek binnen het Center for Religion and Contemporary Society. Voor je onderzoeksstage en/of scriptieonderzoek kun je aanhaken bij lopend onderzoek van je docenten, of zelf een relevant onderzoeksonderwerp kiezen. Onderstaande thema's geven je een idee waar je onderzoek over zou kunnen gaan:

  • Vroeg islamitische poëzie
  • Religieuze transformatieprocessen onder moslims zoals bekering tot de islam, of juist het verlaten van het geloof door geboren moslims
  • Religieuze rituelen en vieringen
  • Media en radicalisering
  • Integratiebeleid
  • Islam en populaire cultuur
  • Religieuze ideologie van moderne islamitische denkers
  • Burgerschap en democratie in het Midden-Oosten
  • Bronnenonderzoek (isnad cum matn analyse) naar verschillende onderwerpen die in de Hadith voorkomen en ook in het hedendaagse debat over de islam van belang zijn (jihad, ongelovige, wie is een moslim?)
  • Salafisme