Masterprofiel Erfgoedbeleid

Wat is erfgoed en hoe gaan we om met erfgoed? Hoe maken we verhalen, objecten en beelden uit het verleden fysiek of digitaal toegankelijk voor een brede doelgroep? Hoe kunnen we omgaan met beladen erfgoed? Met het masterprofiel erfgoedbeleid leer je hoe je organisaties kunt helpen antwoorden te formuleren op dergelijke vraagstukken, die steeds vaker worden gesteld bij overheden (nationaal, regionaal en lokaal), bij bedrijven, en in de kunst- en cultuursector.

Iets voor jou?

  • Het profiel erfgoedbeleid is een mogelijke specialisatie binnen de masters Geschiedenis en Actualiteit, Ancient and Medieval Mediterranean Worlds, Kunstgeschiedenis, Kunstbeleid en Kunstbedrijf, Klassieke Cultuur en Literair Bedrijf.
  • Door het profiel Erfgoedbeleid toe te voegen geef je een extra accent aan het masterprogramma dat je volgt. 
  • Je ontwikkelt je tot specialist in het beleidsmatig omgaan met erfgoedvraagstukken van bijvoorbeeld musea, gemeentes, provincies en erfgoedcentra.
  • Je bereidt je voor op het werkveld door een praktijkopdracht.
  • Je werkt samen met studenten van verschillende masters.
  • Je ontvangt een ondertekend getuigschrift bij je diploma als bewijs voor het succesvol afronden van dit profiel.

 

 

Wat ga je leren?

Erfgoed is overal om ons heen en past daarom ook binnen de diverse masters op het gebied van literatuur, kunst, cultuur en geschiedenis: Geschiedenis en Actualiteit, Ancient and Medieval Mediterranean Worlds, Kunstbeleid en Kunstbedrijf, Kunstgeschiedenis, Klassieke Cultuur en Literair Bedrijf.
Een inhoudelijk vak, een praktijkopdracht en een scriptie over een vraagstuk op het terrein van erfgoed vormen de basiscomponenten van het masterprofiel erfgoedbeleid. Je ontwikkelt jezelf hiermee tot een specialist op het gebied van erfgoedbeleid binnen jouw vakgebied.
Na afronding van je master met dit profiel ben je in staat om antwoorden te formuleren op vragen rondom erfgoed, bijvoorbeeld: Hoe om te gaan met standbeelden van betwiste 'helden'? Onder welke condities moeten bepaalde kunstobjecten teruggeven worden aan het land van herkomst? Hoe kunnen we het traditionele collectie-aanbod van kunst- en literatuurinstellingen beter beleefbaar maken voor diverse doelgroepen van vandaag en morgen? Hoe kunnen we verschillende publieksgroepen daartoe zelf aan het woord laten – en wat is dan de rol van de erfgoedexpert? Je krijgt inzicht in de complexiteit en gevoeligheden van deze zaken en bent in staat om hier met de juist toon beleid op te formuleren.

Wat kun je ermee?

Vanuit het werkveld – musea, gemeenten, provincies, erfgoedcentra e.d. – is er in toenemende mate behoefte aan professionals die zich buigen over kwesties rondom erfgoed, zowel op regionaal, nationaal als internationaal vlak. Na je master met deze profilering heb je het gereedschap en de bagage om over erfgoedkwesties te adviseren en hiermee uitvoerend aan de slag te gaan. Je bent in staat om complexe vraagstukken rondom erfgoed te analyseren, hierop te reflecteren en aanbevelingen te doen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan. 

Erfgoedbeleid