Onderzoek

In deze opleiding ligt de nadruk op het onderzoeken van bronnen. Historische, maar ook materiële. Oude bronnen, die nog steeds leven. Een voorbeeld van zo'n bronnenonderzoek is het Marzuolo Archaeological Project in Toscane, waar je als student aan kunt deelnemen. Door middel van opgravingen en materiaalonderzoek brengt dit onderzoeksproject het leven van de Romeinse non-elite in beeld. Over hen zijn weinig tot geen geschreven bronnen beschikbaar, terwijl ze de overgrote meerderheid van de bevolking vormden. Archeologisch onderzoek op dit soort van kleine, rurale sites geeft inzicht in de sociale en economische realiteit van kleine boeren en werklieden.

Een tweede voorbeeld van veldonderzoek is het opgravingsproject dat vanaf augustus 2023 in samenwerking met de Universiteit Keulen wordt uitgevoerd in de Romeinse Colonia Xanten. Daar graven studenten van beide universiteiten huizenblok (insula) 29 in de noordoosthoek van de stad op. Dit huizenblok is onder meer gekozen omdat uit geofysisch vooronderzoek is gebleken dat de oriëntatie van de gebouwen hier iets afwijkt van die in de rest van de stad. Het vermoeden bestaat dat hier een oude fase van de stadsuitleg kan worden aangetroffen.

Ook aan de Via Appia verrichten onze onderzoekers opgravingen, waaraan ook studenten deelnemen. Via Mapping the Via Appia trachten Radboudonderzoekers een biografie van het gebied rond de Via Appia op te stellen. De Via Appia is een van de belangrijkste oude Romeinse wegen, die vanaf 312 voor Christus is aangelegd tussen Rome en het huidige Brindisi, in het Zuidoosten van Italië. Vanwege het belang van de weg werd ze wel 'de koningin der wegen' genoemd.