Studieprogramma Klassieke Cultuur

Je volgt cursussen van in totaal 30 EC op drie deelgebieden; oude geschiedenis, klassieke archeologie en de receptie van de Griekse en Latijnse literatuur in alle cultuuruitingen uit latere tijdvakken. Daarnaast heb je vrije ruimte van 10 EC. Ter afsluiting van het masterprogramma schrijf je een Masterscriptie (20 EC).

Over dit studieprogramma

 

  Totaal EC
  60 EC
  Keuzecursussen
  P1
  P2
  P3
  P4

  Keuzeonderdelen

  Minimaal 10 EC, maximaal 10 EC
  1. P1
  2. P2
  1. P3
  2. P4

  Keuze uit:

  Minimaal 10 EC, maximaal 10 EC
  Vrije ruimte
  10 EC
  1. P1
  2. P2
  3. P3
  4. P4

  De vrije ruimte kan gevuld worden met andere cursussen van Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde of Masters Letterkunde, Taalkunde, Geschiedenis en Kunst- en Cultuurwetenschappen binnen of buiten de Radboud Universiteit.

  Thesis & research
  P1
  P2
  P3
  P4
  1. P3
  2. P4

  Klassieke archeologie

  Deze verdiepingscursus bestaat uit twee delen: het eerste deel is het specialisatiecollege Griekse en Romeinse Archeologie (5 EC). Daarin bestudeer je theorie, methoden en technieken van de Griekse en Romeinse archeologie aan de hand van een wetenschappelijke casus. Centraal staat een jaarlijks wisselend thema, dat exemplarisch is voor archeologisch onderzoek. In het studiejaar 2022-2023 is het thema: Het Romeinse platteland.

  In het tweede deel kies je voor een veldwerkstage (5 EC) of het onderzoekscollege Provinciaal-Romeinse Archeologie: Cultureel Vondstmateriaal in Context (5 EC). Als je kiest voor de veldwerkstage kun je – in de zomerperiode – deelnemen aan het veldwerkproject ‘Mapping the Via Appia’. Ook een ander door de docent goedgekeurd stageproject behoort tot de mogelijkheden.

  Onderzoekscollege Provinciaal-Romeinse Archeologie: Cultureel Vondstmateriaal in Context

  In dit college staat de relatie centraal tussen cultureel vondstmateriaal en de context waarin het is aangetroffen. Determinatie van opgravingsvondsten is geen doel op zich, maar een middel tot interpretatie van de context. Je maakt in een practicum nader kennis met cultureel vondstmateriaal, waarbij steeds wordt bezien welke onderzoeksvragen ermee kunnen worden beantwoord, en welke eisen dit stelt aan de werkwijze. In 2022-2023 zullen vondsten van een opgraving op de St. Josephhof in Nijmegen centraal staan. Daarbij wordt het vondstmateriaal bestudeerd in de context van de opgraving, komen relevante analysemethoden aan bod en wordt het geheel geplaatst in de bredere context van Romeins Nederland en de noordwestelijke provincies van het Romeinse rijk.

  Klassieke traditie 1

  Centraal in deze cursus staan de mythen rond Agamemnon en zijn koningshuis, de vloek die op zijn familie rustte en het noodlot dat deze heerser tegemoet ging. We bekijken hoe deze verhalen in verschillende nieuwe media en historische contexten zijn bewerkt, van de oudheid tot heden. Tevens onderzoek je een bewerking naar keuze en geef je hierover een presentatie.

  Klassieke traditie 2

  Ook deze cursus richt zich op de Griekse en Romeinse literatuur en haar doorwerking in de moderne literatuur en cultuur. Centraal in deze cursus staat de Griekse en Latijnse epiek, in het bijzonder de didactische epiek in de zogenoemde wisdom tradition. Je bestudeert onder meer klassieke poëzie van Hesiodus, Homerus, Vergilius en Ovidius in vertaling en ook moderne bewerkingen van het genre. Tevens onderzoek je een bewerking naar keuze en geef je hierover een presentatie.

  Vrije ruimte

  In de vrije ruimte kun je een andere mastercursus volgen binnen Oudheidstudies, zoals Provinciaal-Romeinse archeologie of Klassieke Traditie 2, of, als je een bachelordiploma Griekse en Latijnse Taal en Cultuur hebt, een cursus uit het programma van Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde. Je kunt ook een vak buiten de opleiding volgen, aan een andere faculteit, bij een andere universiteit in Nederland of zelfs in het buitenland. Ook de masteropleiding Geschiedenis biedt interessante modules en stages aan voor studenten van Oudheidstudies.

  Daarnaast kun je deelnemen aan landelijke cursussen van Masterlanguage, doorgaans gehouden aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR) of aan het Nederlands Instituut in Athene (NIA). Om zo'n cursus te volgen als keuzeonderdeel (10 ec) binnen de MA is geen toestemming van de Examencommissie vereist.

  Masterscriptie

  Je rondt je master af met een masterscriptie over een zelfgekozen onderwerp. Je laat zien dat je zelfstandig en wetenschappelijk kunt schrijven over een zelf verricht onderzoek binnen de klassieke cultuur. Om je een indruk te geven, hieronder enkele titels van recente masterscripties:

  • Publius Quinctilius Varus versus Arminius, Romeinen versus Germanen. Onderzoek naar de aanleiding, het verloop en de afloop van de Varusslag in 9 na Christus.
  • Het Priapische Ideaalbeeld. Representaties van seksuele omgang op wandelschilderingen in huizen in Pompeï.
  • The Roman Fort on the Kops Plateau. A chronological and spatial analysis of its contexts.
  • De transformatie van de Antigone van Sophokles naar Carson en Toneelgroep Amsterdam.