Kunstbeleid en Kunstbedrijf
Keuzegids 2022 masters

MasterspecialisatieKunstbeleid en Kunstbedrijf

In de masterspecialisatie Kunstbeleid en Kunstbedrijf verdiep je je in fundamentele vragen over het belang van kunst en cultureel ondernemerschap in de Nederlandse samenleving.

Direct naar

Iets voor jou?

  • De enige masterspecialisatie in Nederland gespecialiseerd in kunstbeleid, kunstbedrijf en (privé)financiering van kunst.
  • De enige Nederlandstalige master op het gebied van kunstbeleid.
  • Je kunt een accent aan deze master geven door middel van het profiel erfgoedbeleid.
  • Je doet een onderzoeksstage bij een culturele organisatie of bij de overheid.
  • De opleiding is kleinschalig, de sfeer persoonlijk en betrokken.
Waarom in Nijmegen?

Toelatingseisen

Wil je weten of je toegelaten kan worden? Lees dan verder wat de toelatingseisen van deze opleiding zijn.

Toelating en inschrijving
Het leukste aan het werken in de culturele sector is voor mij dat je je bezighoudt met een 'product' waarvan de waarde niet eenduidig te vatten is.
Portret Iris van Korven
Iris van Korven Festivalmarketeer Het verhaal van Iris
Kennismaken

Wat ga je leren?

In deze masterspecialisatie staat de organisatie van het culturele leven en de (problematiek van de) financiering van kunst centraal. Je bestudeert de rol die kunst en cultuur spelen in de samenleving vanuit verschillende perspectieven: vanuit de culturele organisaties, de overheid, de donateur, de cultuursponsor, en vanuit de kunsthandel. Je verdiept je in wetenschappelijke theorieën over de manier waarop de overheid en de particuliere sector zich tot de kunsten verhouden en denkt kritisch na over ontwikkelingen in de praktijk. Daarnaast kun je je verdiepen in het museumbedrijf, en daarmee in de vraag hoe kunst en cultuur een publiek kunnen bereiken. De kunstsector zoekt op dit moment antwoorden op tal van actuele vragen rond waarde, publiek en financiering. Met de kennis die je tijdens je master opdoet kan je in de praktijk op veel plekken terecht.

Studieprogramma

Wat kun je ermee?

Met jouw theoretische fundament en praktische blik kun je onder meer gaan werken bij de overheid, bij culturele instellingen, musea, centra voor de kunsten, erfgoedinstellingen en bij organisaties op het snijvlak van het maken, verspreiden en financieren van cultuur. Ook kun je je richten op een baan in de journalistiek of een onderzoeksfunctie in een culturele organisatie. Omdat de specialisatie volledig Nederlandstalig is, ben je optimaal voorbereid op functies in het Nederlandse kunstenveld of het gemeentelijke, provinciale of overheidsbeleid.

Wat kun je ermee?

Vragen over de studie?

Heb je een vraag over deze opleiding? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op, stel je vraag aan een student of bekijk de voorlichtingsactiviteiten.

Contact

Collegegeld

Ga je deze master volgen, dan betaal je jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven. De hoogte is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Collegegeld