Iris van Korven

Portret Iris van Korven
Het leukste aan het werken in de culturele sector is voor mij dat je je bezighoudt met een 'product' waarvan de waarde niet eenduidig te vatten is.
Naam
Iris van Korven
Opleiding
Kunstbeleid en Kunstbedrijf
Startdatum studie
Huidige functie
Festivalmarketeer
Vooropleiding
Taal- en Cultuurstudies, Universiteit Utrecht

Oud-student Iris van Korven heeft de master Kunstbeleid en Kunstbedrijf afgerond. 

Iris weet precies wat ze zo goed vond aan de master: de inhoud. 'Het programma van de master focust op het Nederlandse culturele veld in de breedste zin van het woord, met oog voor alle partijen die daarin betrokken zijn: van kunstenaar/artiest, culturele instellingen en festivals tot pers, publiek, overheid en wetenschap. Door de kleinschaligheid van de opleiding en de betrokkenheid van de docenten had ik bij deze master echt het gevoel dat we snel tot de kern kwamen en je de ruimte kon nemen om met behulp van de theoretische kaders die werden voorgeschoteld je te specialiseren in een stroming, discipline of genre naar keuze.' De opleiding besteedt bovendien veel aandacht aan hoe academische kennis bruikbaar kan worden voor de culturele sector zelf. 'De academische kennis en kaders vertalen naar een tast- of grijpbaar onderzoek waar met name het culturele veld baat bij heeft, vond ik een uitdaging. In de master wordt die koppeling voortdurend gemaakt en de taak is aan jou als student om de resultaten van je onderzoek zo te formuleren dat ook kunstenaars, culturele instellingen en overheden nieuwe inzichten vergaren. Je komt vooral voor deze uitdaging te staan tijdens je stage en scriptie.'

Op dit moment werkt Iris als marketeer bij een muziekfestival. 'Dat deed ik ook al tijdens de master, maar door de opleiding ben ik heel anders tegen de organisatie waarvoor ik werk gaan kijken: ik verdiep me meer in de rol die de organisatie inneemt in het hele culturele veld en probeer kennis over verschillende financieringsmogelijkheden in te brengen. Ik schrijf niet alleen teksten voor het publiek, maar leg me ook toe op het schrijven van beleidsteksten (zoals subsidieaanvragen en jaarverslagen) en denk mee over een duurzame toekomst voor de organisatie.' Ze vind haar werk erg interessant. 'Het leukste aan het werken in de culturele sector is voor mij dat je je bezighoudt met een 'product' waarvan de waarde niet eenduidig te vatten is. Wat goede kunst is en waarom, of waarom kunst überhaupt van belang is, zijn zaken waarover altijd en door iedereen zal worden getwist. Het is interessant om naar verklaringen te zoeken, zodat je het culturele veld kunt helpen zijn onschatbare waarde te bepleiten.'

Als tip aan toekomstige studenten wil Iris het volgende meegeven: 'Denk goed na over wat je graag zou willen onderzoeken. Ik vond deze masterspecialisatie de meest geschikte omdat het de enige is die Nederlandstalig is. Dat leek me een logische keuze omdat ik met name geïnteresseerd was in cultuurbeleid en cultuurfinanciering in Nederland. Een andere afweging die je maakt kan zijn of je wel of geen stage wilt lopen: met een stage zoek je direct de verbinding met het werkveld, maar heb je vanzelfsprekend minder ruimte over voor specialistische theoretische cursussen.'