Maud Singelenberg

Portretfoto Maud Singelenberg
Als je graag wil werken en/of je wil inzetten voor de cultuursector en alle beleidsmatige kneepjes van het vak wil leren, is dit de master voor jou
Naam
Maud Singelenberg
Opleiding
Kunstbeleid en Kunstbedrijf
Einddatum studie
Huidige functie
Trainee fondsenwerving bij LVWB-advies
Vooropleiding
Algemene Cultuurwetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Oud-student Maud Singelenberg heeft de master Kunstbeleid en Kunstbedrijf. 

Na haar bachelor Algemene Cultuurwetenschappen, was Maud erg tevreden met de verdieping die de master Kunstbeleid en Kunstbedrijf haar bood. 'De bachelor was heel algemeen, waardoor Kunstbeleid en Kunstbedrijf mij precies de gespecialiseerde kennis en ervaring bood die ik nodig had. De vakken waren gevarieerd en interessant, en het verplichte stageonderdeel was ideaal voor het opdoen van broodnodige kennis voor het starten van de loopbaan na de studie.' Aan de andere kant was dit ook een nadeel. 'Soms was er - onvermijdelijk - wat herhaling van stof die ik in de bachelor had behandeld. Wanneer je vanuit een ietwat andere discipline deze master zou beginnen, zou dat veel minder van toepassing zijn. Je echt verdiepen in culturele instellingen en hoe ze zichzelf presenteren, zoals bij Cultureel Ondernemerschap, is ontzettend nuttig maar absoluut uitdagend. Gelukkig zijn de docenten adequaat en behulpzaam.'

Na haar master had Maud snel een baan gevonden. 'Onlangs ben ik aangenomen voor een traineeship fondsenwerving bij LVWB advies in Utrecht. Al moet deze functie nog echt van start gaan, heb ik al gemerkt dat de kennis die ik heb opgedaan bij het vak Cultuursponsoring en Mecenaat en bij de onderzoeksstage bij This Art Fair mij een hele gunstige positie heeft bezorgd bij de selectie van de trainees.' Maud geeft aan dat ze de financiering van de cultuursector van groot belang vindt, en dat vele actoren in de sector zelf niet de kennis en de middelen hebben om deze financiering rond te krijgen. 'De master maakt de werkingen en veranderingen in de sector op beleids- en ondernemerschapsgebied duidelijk, en helpt in te zien hoe deze kennis kan worden ingezet ter bevordering en behoud van de sector. Kunst en cultuur is namelijk van grote maatschappelijke waarde, en de bewustwording hiervan kan best wat worden vergroot.'

Als afsluiting voegt ze toe: 'Als je graag wil werken en/of je wil inzetten voor de cultuursector en alle beleidsmatige kneepjes van het vak wil leren, is dit de master voor jou! Naar mijn ervaring was het ook zeker gemakkelijk om te starten met mijn loopbaan na het afronden van de master.'