Roos Ticheler

Portretfoto Roos Ticheler
De ervaringen en onderzoeksresultaten die ik tijdens deze masterthesis heb opgedaan, gebruik ik nu vrijwel dagelijks in mijn werk als adviseur in fondsenwerving, sponsoring en mecenaat.
Naam
Roos Ticheler
Opleiding
Kunstbeleid en Kunstbedrijf
Startdatum studie
Huidige functie
Adviseur LVWB Fundraising
Vooropleiding
Cultuurwetenschappen, Maastricht University

Oud-student Roos Ticheler heeft de master Kunstbeleid en Kunstbedrijf afgerond. 

Wat Roos vooral erg waardevol vond aan deze master is de veelheid aan onderwerpen die bestudeerd worden. 'Hierdoor kan je 'proeven' aan welke thema's jou het beste liggen. Daarnaast krijg je ook echt de tijd om de onderwerpen die jou het meest interesseren verder uit te diepen. Hierdoor kreeg ik gaandeweg de opleiding een steeds beter beeld van welke kant ik mij verder op wilde specialiseren.' De onderzoeksstage vond ze dan ook erg waardevol. Roos heeft stage gelopen bij Festival de Nederlandse Dansdagen. 'De stage heb ik gecombineerd met een praktische productiestage, waardoor ik een realistisch beeld kreeg van hoe theorie en praktijk elkaar ontmoeten, wat mij erg heeft geholpen bij het schrijven van mijn masterthesis. De ervaringen en onderzoeksresultaten die ik tijdens deze masterthesis heb opgedaan, gebruik ik nu vrijwel dagelijks in mijn werk als adviseur in fondsenwerving, sponsoring en mecenaat.'

Roos werkt als adviseur voor verschillende non-profit organisaties, voornamelijk in de culturele sector, over hun fondsen- en sponsorwervingsbeleid. 'Het is enerzijds veel onderzoekswerk, van bijzondere kenmerken van potentiële en huidige gevers in de database tot het uitpluizen van wat een bepaald project uniek en bijzonder maakt en hoe deze matcht met doelstellingen van specifieke fondsen. Daarnaast is het veel communicatiewerk, ik maak verslagen van mijn analyses, interview stakeholders, en presenteer haalbaarheidsonderzoeken en campagnestrategien aan besturen. Zowel qua kennis als vaardigheden kreeg ik de indruk dat ik al behoorlijk klaargestoomd was voor dit werkveld. Dankzij het uitgebreide theoretische kader, en de oefeningen om deze in de praktijk te gebruiken, had ik het zelfvertrouwen om de nieuwe werkzaamheden snel eigen te maken.'

Naast dat haar masterscriptie haar heeft geholpen ter voorbereidingen op haar huidige baan, heeft de master haar ook op andere manieren voorbereid. Zo waren er dingen die Roos uitdagend vond, maar waar ze wel veel van heeft geleerd: '2 punten staan mij bij. Een daarvan was de praktische stage, waarbij ik erachter kwam dat ik het 'simpele' regelwerk echt niet makkelijk vond. Toch heeft deze ervaring ervoor gezorgd dat ik na het afstuderen veel meer 'hands on' was dan daarvoor. Het tweede punt is spelling, vraag me niet hoe, maar tot deze masteropleiding kwam ik altijd wel weg met verkeerd geplaatst d's en t's. Na mijn eerst vak op deze opleiding, was dit verleden tijd. Ik kan mij de frustratie nog goed herinneren, maar geniet er tegelijkertijd nog elke dag van, dat de docenten destijds zo strikt waren.'

'Ik heb dagelijks het gevoel dat mijn werk verschil maakt. Het vinden van juiste financieringsbronnen kan ervoor zorgen dat bijzondere projecten van de grond kunnen komen, en dat de kunstenaars die daar aan meewerken, eerlijk betaald krijgen. Daarnaast is het verfrissend om actief de zijn in de wereld van 'geven en krijgen' in plaats van 'kopen en verkopen', het is interessant telkens weer op zoek te gaan naar het 'waarom'. Waarom moet dit kunstproject of kunstwerk tot stand worden gebracht, terwijl het zichzelf blijkbaar onvoldoende kan verkopen? En welke mensen, bedrijven, instanties, zien deze waarde ook zozeer, dat ze er aan bij willen dragen? Het inzicht dat hiermee verkregen wordt, zorgt ervoor dat de culturele organisaties eerder de geefvraag zullen stellen,' licht Roos toe om aan te geven waarom haar werk belangrijk is.

Als tip voor toekomstige masterstudenten adviseert Roos om zoveel mogelijk verbanden te zoeken tussen theorie en praktijk: 'Onder andere door ervaringen op te doen in gebieden die jouw interessant lijken. Als vrijwilliger, stagiar(e) of bestuurslid.'