Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma Kunstbeleid en Kunstbedrijf

Met het studieprogramma van Kunstbeleid en Kunstbedrijf stap je regelrecht de praktijk in, terwijl je tegelijkertijd kritisch leert nadenken over wat er in de praktijk gebeurt. Je krijgt een goed beeld van de culturele sector en het werkveld waar je als afgestudeerde in terecht komt. Dit doe je in colleges, maar ook in een onderzoeksstage.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

  • Cursussen

    Het studieprogramma bestaat uit een aantal verplichte cursussen (15 EC) en bevat daarnaast ruimte om je verder te specialiseren in jouw interessegebied (15 EC). Ook loop je gedurende het jaar stage (10 EC) en sluit je je masterprogramma af met een masterscriptie van 20 EC. Hier zie je een schematische weergave van het curriculum, daaronder de vakomschrijvingen.

    Studieprogramma Cursussen

Stage

Tijdens je onderzoeksstage voer je zelfstandig een onderzoek uit bij een overheidsinstelling of een instelling in het culturele veld. Je helpt met beleidskeuzes op gebieden als kunst en financiering, kunst en publiek en kunst en maatschappelijk draagvlak. Je kunt onder meer stage lopen bij musea, gemeentes, (dans)festivals, toneelgezelschappen, poppodia, orkesten en overheden. Ter afronding schrijf je een beleidsstuk of advies.

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.